Edu ja Tegu veebiseminar: Ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed 1. kooliastmele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus I kooliastme ettevõtlikkust ja rahatarkust arendavate töölehtede tutvustus
Toimumise aeg: 26.04.2021 - 26.04.2021
Registreerimine avatud 01.04.2021
Registreerimine suletud alates 26.04.2021
Kontaktpäev:
  • Seminar (26.04.2021 14:15 - 26.04.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 0 kuni 80 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Margit Luts (Tallinna Reaalkool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee, tel: 5136555
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ettevõtlusõpe.ee/koolitused/
Edu ja Tegu veebiseminar: Ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed 1. kooliastmele
Toimumise koht
Toimumise koht: Veeb

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Eesti
Lisainfo: Registreerumise kinnitus ja virtuaalkeskkonna link saadetakse registreerunutele meili teel enne osalemist. Selleks, et info kohale jõuaks, palun kontrolli regisreerumisel meiliaadressi korrektsust!
Kirjeldus
Sihtgrupid: Algklasside õpetajad.
Eesmärgid: Tutvustada töölehti õpetajatele tundides kasutamiseks
Sisukirjeldus:

Töölehed on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, pidades silmas ettevõtluspädevusi. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana ja ka nt asendusõpetaja poolt, sest lehtede juures on õpetaja tööjuhend.

Lisaks tutvustab Liina Saaremäe-Soidla raamatu "Tom õpib rahamängu" mängukomplekti õppes kasutamise võimalusi.

Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õpisündmuse teemad:

Rahatarkus, ametid, ettevõtluspädevuste arendamine, karjäärivõimalused. 

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Zoom
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Margit Luts, Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja ja huvijuht
Märksõnad: ettevõtlusõpe; ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehed, ettevõtluspädevuse töölehed, Edu ja Tegu, 1. kooliaste
Seminar
Seminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2021 14:15 - 26.04.2021 16:00
Koolitajad: Margit Luts (Tallinna Reaalkool)
Toimumise koht: Veeb
Aadress: Eesti
Lisainfo: Registreerumise kinnitus ja seminari link saadetakse e-maili teel. Selleks, et kirjad kohale jõuaks, palun kontrollige registreerumisel e-maili õigsust.
Õppevorm: veebipõhine

Tagasi kalendrisse