III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar

Общая информация:
Краткое описание Üldhariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar
Время проведения: 24.05.2021 - 24.05.2021
Регистрация открыта 27.03.2021
День контакта:
  • Seminar (24.05.2021 14:15 - 24.05.2021 16:00)
Язык проведения эстонский язык
Объем: 2 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 2 акад. часа (-ов)
Число участников: 10 до 70 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Преподаватели:
  • Kersti Kivirüüt (Harno)
  • Elbe Metsatalu (Sihtasutus Junior Achievement Eesti)
  • Liisi Kirch (Rahandusministeerium)
Учреждение-организатор: Harno
Руководитель проектов: Liina Pissarev, liina.pissarev@ut.ee
Наблюдающий партнер: Riigi Tugiteenuste Keskus
III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar
Место проведения
Место проведения: Zoom. Link saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist e-kirjas
Адрес: Eesti
Описание
Целевые группы: Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad.
õpetaja, kes õpetab või on valmis õpetama ettevõtlust ja karjääriõpet
Описание содержания:

III kooliastmele on valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“, mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa. Võimalus on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid.

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:

  • ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine,
  • võimalused töömaailmas,
  • rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Seminar toimub eesmärgil, et õpetajana oskaksid uut ainekava parimal moel õpilaseni viia.

Seminar toimub ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Форма обучения: auditoorne
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirsch ning karjääriõppe spetsialist Kersti Kivirüüt
Группа учебной программы: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Ключевые слова: õpetaja, ettevõtlusõpe, Edu ja Tegu, III kooliaste
Seminar - Общая информация
Время проведения: 24.05.2021 14:15 - 24.05.2021 16:00
Преподаватели: Liisi Kirch (Rahandusministeerium), Elbe Metsatalu (Sihtasutus Junior Achievement Eesti), Kersti Kivirüüt (Harno)
Место проведения: Zoom. Link saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist e-kirjas
Адрес: Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: veebipõhine

Свернуть

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю