III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Üldhariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar
Toimumise aeg: 24.05.2021 - 24.05.2021
Registreerimine avatud 27.03.2021
Kontaktpäev:
  • Seminar (24.05.2021 14:15 - 24.05.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 70 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Kersti Kivirüüt (Harno)
  • Elbe Metsatalu (Sihtasutus Junior Achievement Eesti)
  • Liisi Kirch (Rahandusministeerium)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Liina Pissarev, liina.pissarev@ut.ee
Vaatlev partner: Riigi Tugiteenuste Keskus
III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar
Toimumise koht
Toimumise koht: Zoom. Link saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist e-kirjas
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Sihtgrupid: Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad.
õpetaja, kes õpetab või on valmis õpetama ettevõtlust ja karjääriõpet
Sisukirjeldus:

III kooliastmele on valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“, mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa. Võimalus on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid.

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:

  • ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine,
  • võimalused töömaailmas,
  • rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Seminar toimub eesmärgil, et õpetajana oskaksid uut ainekava parimal moel õpilaseni viia.

Seminar toimub ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Õppevorm: auditoorne
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirsch ning karjääriõppe spetsialist Kersti Kivirüüt
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: õpetaja, ettevõtlusõpe, Edu ja Tegu, III kooliaste
Seminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2021 14:15 - 24.05.2021 16:00
Koolitajad: Liisi Kirch (Rahandusministeerium), Elbe Metsatalu (Sihtasutus Junior Achievement Eesti), Kersti Kivirüüt (Harno)
Toimumise koht: Zoom. Link saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist e-kirjas
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse