III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar

General information:
Short description Üldhariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar
Study event time: 24.05.2021 - 24.05.2021
Registration opened 27.03.2021
Contact day:
  • Seminar (24.05.2021 14:15 - 24.05.2021 16:00)
Language of instruction Estonian
Workload: 2 acad/h
  • Classroom: 2 acad/h
Number of participants: 10 To 70 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Trainers:
  • Kersti Kivirüüt (Harno)
  • Elbe Metsatalu (Sihtasutus Junior Achievement Eesti)
  • Liisi Kirch (Rahandusministeerium)
Organizing institution: Harno
Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@ut.ee
Partner: Riigi Tugiteenuste Keskus
III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar
Study event location
Study event location: Zoom. Link saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist e-kirjas
Address: Eesti
Description
Target groups: Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad.
õpetaja, kes õpetab või on valmis õpetama ettevõtlust ja karjääriõpet
Description:

III kooliastmele on valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“, mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa. Võimalus on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid.

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:

  • ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine,
  • võimalused töömaailmas,
  • rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Seminar toimub eesmärgil, et õpetajana oskaksid uut ainekava parimal moel õpilaseni viia.

Seminar toimub ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Study form: auditoorne
Qualification description: Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirsch ning karjääriõppe spetsialist Kersti Kivirüüt
Course description group: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Keywords: õpetaja, ettevõtlusõpe, Edu ja Tegu, III kooliaste
Seminar - General information
Study event time: 24.05.2021 14:15 - 24.05.2021 16:00
Trainers: Liisi Kirch (Rahandusministeerium), Elbe Metsatalu (Sihtasutus Junior Achievement Eesti), Kersti Kivirüüt (Harno)
Study event location: Zoom. Link saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist e-kirjas
Address: Eesti

View event details

Study form: veebipõhine

Show less

Register

Back to study calendar