Registreerumine:

III kooliastme ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar, 24.05.2021 - 24.05.2021

Täpsem info

Üldhariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava "Ettevõtlikuna töömaailma" tutvustav seminar

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, leiad selle Äriregistri valikust. Kui Sa ei tööta, palun vali ameti väljas 'ei tööta' ning täpsusta mittetöötamise asjaolud. Korraldaja kogub seda infot lepingutingimuste täitmiseks seaduse alusel.
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust