Ettevalmistus pottsepp-sell tase 3, pottsepp tase 4 ja pottsepp-meister tase 5 kutseeksamiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada kutseeksami edukaks sooritamiseks. Koolituse läbinud saavad Kehtna KHK tunnistuse.
Toimumise aeg: 28.07.2021 - 06.08.2021
Registreerimine avatud 14.06.2021
Registreerimine suletud alates 25.07.2021
Kontaktpäev:
  • 1. päev (28.07.2021 09:00 - 28.07.2021 16:15)
  • 2. päev (29.07.2021 09:00 - 29.07.2021 16:15)
  • 3. päev (30.07.2021 09:00 - 30.07.2021 16:15)
  • 4. päev (04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 16:15)
  • 5. päev (05.08.2021 09:00 - 05.08.2021 16:15)
  • 6. päev (06.08.2021 09:00 - 06.08.2021 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 50 akad. tundi
  • Auditoorne: 48 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 395 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Pottsepatööde algkoolituse läbinud, kes soovivad taotleda pottsepp-sell kutset.

ühe mooduli hind 215 EUR, mõlemad moodulid 395 EUR koos käibemaksuga

Koolitajad:
  • Paul Pääso (Paul Pääso)
Korraldav asutus: Kehtna Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Külli Bachfeldt, koolitus@kehtna.edu.ee, tel: 5160541
Toimumise koht
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130
Kirjeldus
Õpiväljundid:

oskus arvutada ruumi/hoone soojavajaduse

oskus dimensioneerida sobilikku kütteseadet/küttesüsteemi vastavalt ruumi/hoone soojavajadusele ning eripäradele, normide ja standardite alusel

oskus projekteerida kütteseadet/küttesüsteemi tuleohutusnormidega kooskõlas

oskus koostada ehitustööde dokumentatsiooni

teab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid pottsepatöödel

Sihtgrupid: Pottsepatööde algkoolituse läbinud, kes soovivad taotleda pottsepa erinevate tasemete kutset.
Sisukirjeldus:

Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada kutseeksami edukaks sooritamiseks.

Õpisündmuse teemad:

Koolituse teemad:

MOODUL 1. 24 akadeemilist tundi

Soojusfüüsika põhimõisted

Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)

Pottsepatööde planeerimine


MOODUL 2. 24 akadeemilist tundi

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel

Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2013)

Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolil on kaasaegsed õpperuumid (loenguklassid ja kaasaegse sisustusega õppetöökojad)
Hindamisviisid: osalemine õppetöös 80 % ulatuses

iseseisev töö – lahenduskäik peab olema vähemalt 3/5 ulatuses õige
Osalemise eeldus: baasteadmised pottsepatöödest
Lõpetamise tingimused:

kirjalik teadmiste test – õigeid vastuseid vähemalt 70%.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Paul Pääso -pottsepatööde lektor alates 2007
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: pottsepad, pottseppade ettevalmistus, ahjud, pottsepa kutse, pottsepa tase
Moodul 1 - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.07.2021 - 30.07.2021
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Soojusfüüsika põhimõisted
Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN 15544)
Pottsepatööde planeerimine
Õppevorm: auditoorne
Maht: 24.00 akad. tundi

Vaata vähem

Moodul 2 - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.08.2021 - 06.08.2021
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel
Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS 812-3:2013)
Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel
Õppevorm: auditoorne
Maht: 24.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.07.2021 09:00 - 28.07.2021 16:15
Koolitajad: Paul Pääso (Paul Pääso)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Soojusfüüsika põhimõisted

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.07.2021 09:00 - 29.07.2021 16:15
Koolitajad: Paul Pääso (Paul Pääso)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika

Vaata vähem

3. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.07.2021 09:00 - 30.07.2021 16:15
Koolitajad: Paul Pääso (Paul Pääso)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Pottsepatööde planeerimine

Vaata vähem

4. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.08.2021 09:00 - 04.08.2021 16:15
Koolitajad: Paul Pääso (Paul Pääso)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel

Vaata vähem

5. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.08.2021 09:00 - 05.08.2021 16:15
Koolitajad: Paul Pääso (Paul Pääso)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded

Vaata vähem

6. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2021 09:00 - 06.08.2021 16:15
Koolitajad: Paul Pääso (Paul Pääso)
Toimumise koht: Kehtna Kutsehariduskeskus, Tehnikamaja
Aadress: Staadioni tn 12 , Kehtna alevik, 79001 , Rapla maakond, Eesti
Lisainfo: Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega ja kohvipause.

Tasumist ootame arve alusel enne koolitust. Arve saadame e- mailile.

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikamajas, Staadioni tn 12 Kehtna, II korruse õppeklassis 208

Koolituspäev on ülesehitatud 1,5 tunniste loengute kaupa, mis vahelduvad pausidega.

Vajadusel on võimalik ööbida meie kooli hostelis, kus voodikoht kahekohalises toas maksab kursuslasele 13 eurot. Hostelis on olemas täisvarustuses köök ja kõik vajalik tubades, kaasa tuleb võtta ainult isiklikud hügieenitarbed.
Ööbimissoovi korral palun kontakteeruda järgneval telefonil: 56863130

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel + TEST

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse