Erasmus+ KA2 rahvusvaheline koostöö

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse Erasmus+ KA2 rahvusvaheliste koostööprojektide tingimusi ning projektide kavandamiseks olulisi kvaliteediaspekte noortevaldkonnas ja üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses
Toimumise aeg: 17.09.2021 - 17.09.2021
Registreerimine avatud 12.07.2021
Registreerimine suletud alates 17.09.2021
Kontaktpäev:
  • Koolituspäev (17.09.2021 10:00 - 17.09.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 5 akad. tundi
  • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Mariliis Maremäe (MTÜ Project Spirit)
    - rahvusvaheline noorsootöö - noorsootöö - noorteinfo - noorte kaasamine ja osalus
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Tõnismägi 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Kirjeldus
Sihtgrupid: Ootame osalema noorte- ja haridusvaldkonna organisatsioonide esindajad, näiteks noorsootöötajaid, noorsootöö spetsialiste, koolide ja teiste haridusasutuste töötajaid ning muid Erasmus+ koostööprojektide korraldamisest huvitunuid.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda ülevaade Erasmus+ programmi KA2 tingimustest ning toetada ja innustada kvaliteetsete rahvusvaheliste kootööprojektide loomist noorte-ja haridusvaldkonnas.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletavad teemad:

-  Erasmus+ programm ja selle prioriteedid

- KA2 koostööprojektide olemus ja põhimõtted s.h väikeprojektide ja suuremahuliste koostööprojektide erinevused

- Haridusvaldkonna (üld-, kutse- ja täiskasvanuharidus) KA2 projektide eripärad , sh heade praktikate näited

- Noortevaldkonna KA2 projektide eripärad, sh heade praktikate näited

- Projektiidee arendamine vastavalt valdkonnale


NB! Noortevaldkonna projektide arendajatele toimub jätkukoolitus oktoobris.


Koolitusele tulles palume, et…

COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. Kellel eelnimetatud tõendit ei ole, palume esitada tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:

a.) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

b.) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.

c.) Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 8 test.

Soovitame tõendi välja printida või laadida alla QR-kood telefoni. Täpsem info kust saad tõendit alla laadida siit https://www.kriis.ee/et/covid-toend-ja-selle-kasutamine

NB! All 18-aastased ei pea esitama tõendit!

Õpisündmuse teemad:
  • Erasmus+ KA2 programmitingimused, sh noorte-ja haridusvaldkonna erisused
  • hetkeolukorra analüüs, probleemküsimused projekti planeerimiseks
  • projekti protsessi mõtestamine, erinevad kvaliteediaspektid
  • rahvusvahelise koostöö ja selle kvaliteediaspektide vajalikkuse mõtestamine
Õppevorm: auditoorne
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Mariliis Maremäe on pika rahvusvahelise noorsootöö kogemusega noorsootöö spetsialist ja noortevaldkonna koolitaja. Mariliis on läbi viinud mitmeid KA2 projekte ning osalenud paljudes ka partneri ja koordinaatori rollis ja seeläbi läheneb protsessile praktiliselt. Tema haridus finantsjuhtimise ja rekreatsioonikorralduse erialadel on selgelt toetanud strateegilist lähenemist rahvusvahelisele koostööle. Täiendõppe ja praktiliste kogemuste toel on Mariliis omandanud noorsootöötöötaja kutse tasemel 7 ning omab nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi rahvusvahelisest noorsootööst.
Koolituspäev
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2021 10:00 - 17.09.2021 16:00
Toimumise koht: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur
Aadress: Tõnismägi 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse