Erasmus+ KA2 rahvusvaheline koostöö (noortevaldkond)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Veebikoolitusel käsitletakse Erasmus+ KA2 programmi tingimusi ning projektide kavandamiseks olulisi kvaliteediaspekte.
Toimumise aeg: 16.04.2021 - 16.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Mariliis Maremäe (MTÜ Project Spirit)
    - rahvusvaheline noorsootöö - noorsootöö - noorteinfo - noorte kaasamine ja osalus
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee
Toimumise koht
URL: https://us02web.zoom.us/j/858202766...
Lisainfo: Veebikoolitus toimub Zoom keskkonnas 16.04 kell 11.00-16.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Veebikoolituse läbinu:

- mõistab Eramsus+ KA2 programmitingimusi

- analüüsib hetkeolukorda ja sõnastab probleemküsimuse projekti planeerimiseks

- mõtestab projekti protsessi ning erinevaid kvaliteediaspekte

- mõistab ja mõtestab rahvusvahelise koostöö vajalikkust ja kvaliteediaspekte

Sihtgrupid: Osalema ootame noorsootöötajaid, noorsootöö spetsialiste ja muid noorte- ja noorsootöövaldkonna organisatsioonide esinejaid, kellel on huvi rahvusvaheliste KA2 projektide läbiviimise vastu.

Osaleda võib ka ainult veebikoolituse I osas, mille jooksul käsitletakse programmitingimusi. Koolituse II osasse ootame osalejaid juba projektiidee või mõtetega, et koolituse jooksul sellega edasi tegeleda.
Eesmärgid: Veebikoolituse eesmärk on anda ülevaade uue programmiperioodi tingimustest ning toetada ja innustada kvaliteetsete strateegilise kootööprojektide loomist noorsootöös.
Sisukirjeldus:

Veebikoolitus koosneb kahest osast:

11:00-12:15 I osa - Erasmus+ programmi tingimused KA2 rahvusvahelise koostöö ja väikeprojektidele

sh. heade praktikate tutvustus varasemate KA2 projektide näitel

12:45-16:00 II osa - praktiline koolitus projektide kvaliteediaspektidest

Miks? Ehk mis on probleem, mis vajab lahendust.

Kuidas? Ehk kuidas projekti käigus lahenduseni jõuda.

Kellega? Ehk mis on partnerite roll strateegilises koostöös.

Kas? Ehk projekti kvaliteet ja jätkusuutlikkus.

Õpisündmuse teemad:

- Erasmus+ KA2 projektide programmitingimused

- Heade praktikate jagamine varasemate projektide näitel

- Projekti protsess läbi mõtlemine: probleemi ja vajaduse kirjeldamine, projekti struktuur ja tegevuskava, partnerid ja nende roll, tulemused.

- Rahvusvahelise koostöö olemus ja roll noorsootöös

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Zoom
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Mariliis Maremäe on pika rahvusvahelise noorsootöö kogemusega noorsootöö spetsialist ja noortevaldkonna koolitaja. Mariliis on läbi viinud mitmeid KA2 projekte ning osalenud paljudes ka partneri ja koordinaatori rollis ja seeläbi läheneb protsessile praktiliselt. Tema haridus finantsjuhtimise ja rekreatsioonikorralduse erialadel on selgelt toetanud strateegilist lähenemist rahvusvahelisele koostööle. Täiendõppe ja praktiliste kogemuste toel on Mariliis omandanud noorsootöötöötaja kutse tasemel 7 ning omab nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi rahvusvahelisest noorsootööst.
Märksõnad: erasmus+, rahvusvaheline noorsootöö

Tagasi kalendrisse