Multimeedia rakendamine õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini, kus saadakse ülevaade lihtsamatest multimeediavahenditest, mida õppetöös rakendada.
Toimumise aeg: 12.04.2021 - 09.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 75 osalejat
Hind osalejale: 48,95 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
 • Maria Toom (Gustav Adolfi Gümnaasium)
 • Birgit Drenkhan (Gustav Adolfi Gümnaasium)
 • Anu Peri-Leopard (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • Osaleja pildistab nutiseadmega ja teostab lihtsamat pilditöötlust.
 • Osaleja lindistab nutiseadmega heli. Otsib vabavaralistest keskkondadest muusikat ja heliefekte. Konverteerib helifaili vajalikku formaati.
 • Tunneb video ja animatsiooni loomise põhireegleid.
 • Loob piltstsenaariumit.
 • Kasutab digivahendeid digisisu loomiseks.
 • Teab ja peab kinni autoriõiguste põhimõtetest.
Sihtgrupid: Lasteaia õpetajatest kuni gümnaasiumi õpetajateni.
Eesmärgid: Toetada õpetaja teadmisi ja oskusi multimeediavahendite kasutamisel õppetöös.
Sisukirjeldus:

Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

Koolitus on 100% veebipõhine: toimub iseseisva õppena koolitajate juhtimisel, reaalajas veebikohtumisi ei toimu. 

Koolitus toimub Harno Moodles. Link saadetakse enne algust meilile. 

Koolituse arendasid Gustav Adolfi Gümnaasiumist Anu Peri-Leopard, Birgit Drenkhan ja Maria Toom ning Katrin Sigijane, MSc. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM).

Õpisündmuse teemad:
 • Pildistamine ja fototöötlus: lihtsamad fototöötlusprogrammid ja oma nutiseadmega pildistamine. 
 • Heli ja audiofaili töötlemine: nutiseadmega lindistamine, vabavaraliste keskkondade kasutamine, helifaili konverteerimine ja autoriõigused.
 • Video: filmimise ABC ja õppevideo tegemine videotöötlusprogrammiga. 
 • Animatsioon: lamenukk tehnika. 
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Osalejal on huvi multimeediavahendite kasutamise vastu õppetöös.
Osalejal on arvuti- ja internetikasutamise baasoskused.
Osalejal on Harno Moodle´s konto: https://moodle.edu.ee/
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd on tähtajaks esitatud. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse