Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: suhtlus ja koostöö ning sisuloome kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on suhtlus ja koostöö digikeskkonnas ning digisisu loomine.
Toimumise aeg: 22.03.2021 - 11.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile
  • koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud üldhariduse kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele.
Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Eesmärgid: Toetada kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajate teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppijate digipädevuste toetamiseks suhtlemiseks ja koostööks digikeskkonnas ning digisisu loomiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine  – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

Läbitakse 2 digipädevuste teemat: suhtlus ja koostöö digikeskkonnas ning digisisu loomine

https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/ 

Valmib 1 õpilugu

Kestab 3 nädalat 

Toeks on 1-2 praktikust koolitajat 

100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Koolituse alguses ja lõpus toimub reaalajas veebiseminar. 

Õpisündmuse teemad:

I nädal - sissejuhatus

II nädal - suhtlus ja koostöö digikeskkonnas 

III nädal - digisisu loomine

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: 1. Omab võimalust ja tahet õppijatega osaliselt koolituse iseseisvaid töid läbi katsetada.
2. Omab ja oskab kasutada e-posti kontot.
3. On valmis koolitusel kasutatavates e-keskkondades omale konto looma ning neid kasutama (vajadusel juhendi abiga).
4. Omab Harno Moodle kontot või loob selle ning jõuab (vajadusel juhendi abil) Moodles õige koolituseni.
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd vastavad kokkulepitud nõuetele ja on esitatud tähtajaks. Osaletakse reaalajas seminaridel. Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse