Liigu ja õpi

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Aktiviseerivate tegevuste võimalusi distantsõppes. Koolitus aitab osalejatel distantsõppesse integreerida liikumisega soetud tegevusi ka aineõpetuse tunni raames.
Toimumise aeg: 18.03.2021 - 28.03.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 48,95 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee
Liigu ja õpi
Toimumise koht
Toimumise koht: E-kursus Moodle keskkonnas
Aadress: Eesti
URL: http://Koolitaja saadab kursuse lin...
Lisainfo: Tegemist on e-kursusega, kontaktkohtumisi ei toimu.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

- omab ülevaadet erinevatest võimalustest õppija aktiviseerimiseks kas aineõpetuse või kehalise kasvatuse tunni raames;

- oskab luua aktiviseerivaid ülesanded, kasutades IKT vahendeid;

Sihtgrupid: Kutseõpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Koolieelse lasteasutuse õpetajad.
Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
Eesmärgid: Koolituse läbimine aitab õpetajal luua õpilase aktiviseerimiseks põnevaid ülesandeid
Sisukirjeldus:

Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

Õpisündmuse teemad: 

 • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
 • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
 • Nutivahendis olevad liikumisäpid
 • Aaretejaht
 • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
 • Liikumisvideo loomine
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: E-kursus harno Moodle's (õppija saab ise oma õppeprotsessi juhtida, veebikohtumisi ei ole).
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: - interneti, arvuti- ja nutiseadme kasutamise võimalus;
- Harno Moodle´i kasutuskonto olemasolu;
- valmisolek luua erinevatesse katsetatavatesse veebikeskkondadesse kontosid;
- valmisolek installeerida nutiseadmesse erinevaid katsetatavaid rakendusi.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui koolitusel osaleja:

- on olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;

- on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele ja esitanud need tähtaegselt

Õppematerjalide loend: NB! Koolitaja edastab kursuse lingi koos juhistega kõigile koolitusele registreerunutele. Koolitusel osalemiseks vajad arvutit ja nutiseadet (nutitelefoni või tahvelarvutit).
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse