Interaktiivsete õppematerjalide loomine reaalainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvustatakse E-koolikoti interaktiivsete materjalide loomise platvormi H5P reaalainete kontekstis.
Toimumise aeg: 17.04.2021 - 24.04.2021
Kontaktpäev:
 • I veebiseminar (17.04.2021 16:00 - 17.04.2021 18:00)
 • II veebiseminar (21.04.2021 16:00 - 21.04.2021 18:00)
 • III veebiseminar (24.04.2021 16:00 - 24.04.2021 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 13 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 49,45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale

 • õpetajale
 • tugispetsialistile
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • haridusasutuse juhile

Alates 2020. aasta veebruarist on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus.

Koolitajad:
 • Kairi Mustjatse (Martna Põhikool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 2.1. Otsimine, hindamine ja valimine
 • 2.2. Loomine ja kohandamine
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
Õpiväljundid:

Õpetaja oskab valida enda vajadustest lähtuvalt H5P mallid ja luua interaktiivse õppematerjali. (DigCompEDU 2.1; 2.2; 2.3 TASE 3)

Sihtgrupid: Põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete õpetajad.
Eesmärgid: Toetada reaalainete õpetajaid interaktiivsete õppematerjalide loomisel E-koolikoti sisuloome platvormil.
Sisukirjeldus:

Martna Põhikooli matemaatikaõpetaja Kairi Mustjatse tutvustab E-koolikoti sisuloome platvormi (https://sisuloome.e-koolikott.ee/) , selles olevaid reaalainete õppematerjale ning jagab oma kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale. 

Koolitus toimub 100% veebipõhiselt Moodle õpikeskkonnas. Koolitus koosneb iseseisvalt läbitavatest õppematerjalidest ning veebiseminaridest, mille käigus jagab koolitaja reaalajas oma kogemusi ja soovitusi ning näitab täpselt ette, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivne õppematerjal. Iga veebiseminari järel on osalejatel võimalik tutvustatud materjale katsetada, soovi korral muuta ning juba ka distantsõppes rakendada. Koolituse lõpus on kokkuvõttev veebiseminar, mille käigus jagatakse viimaseid nõuandeid ja osalejate saadud kogemusi.

Õpisündmuse teemad:
 • E-koolikoti sisuloome platvormi lühiülevaade. 
 • H5P mallide tutvustus. 
 • Matemaatika õppematerjalideks sobivamad mallid.
 • Valmis matemaatika õppematerjalide analüüs, nende kopeerimine, täiendamine.
 • Uue õppematerjali loomine, sh enesekontrollitestid.
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Harno Moodle konto olemasolu või selle loomine ning reaalajas veebiseminaridel osalemise võimalus.
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine koolitusel: osalemine veebiseminaridel ja vähemalt ühe H5P mallide põhjal loodud õppematerjali avaldamine E-koolikotis.

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I veebiseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2021 16:00 - 17.04.2021 18:00
Koolitajad: Kairi Mustjatse (Martna Põhikool)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

II veebiseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.04.2021 16:00 - 21.04.2021 18:00
Koolitajad: Kairi Mustjatse (Martna Põhikool)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

III veebiseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.04.2021 16:00 - 24.04.2021 18:00
Koolitajad: Kairi Mustjatse (Martna Põhikool)

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse