Meetootjate kursus (veebikeskkond Zoom)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on kujundada teadmised mesindussektori arendamiseks majanduskeskkonna ja juhtimispõhimõtete muutustest ning tarbijate ootustest lähtuvalt.
Toimumise aeg: 27.02.2021 - 26.03.2021
Tellimuskoolitus
Registreerimine avatud 21.02.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (27.02.2021 10:00 - 27.02.2021 17:00)
 • 2. kontaktpäev (28.02.2021 12:00 - 28.02.2021 19:00)
 • 3. kontaktpäev (12.03.2021 10:00 - 12.03.2021 17:00)
 • 4. kontaktpäev (13.03.2021 10:00 - 13.03.2021 17:00)
 • 5. kontaktpäev (26.03.2021 10:00 - 26.03.2021 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 35 kuni 42 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Triin Luksepp (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Andres Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Enžela Kolomenskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aivar Raudmets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Harro Rannamets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Annika Sööt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Eike Tönismäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
 • Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: -
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab majanduses ning mesindussektoris toimuvaid muutuseid ja oskab neid seostada enda mesindusettevõtte töö tõhustamisel ning tarbijate vajaduste rahuldamisel;
 • analüüsib juhtimis ja juhendamisoskuseid ning rakendab neid oma ettevõtte arendamisel;
 • rakendab oma töös tervisliku töökoha põhimõtteid terviseprobleemide vältimiseks.
Sihtgrupid: kursus on suunatud kogemustega mesinikele, kes on mee- või mesindussaadute tootjad ning omavad mesindusettevõtet.
Eesmärgid: kujundada teadmised mesindussektori arendamiseks majanduskeskkonna ja juhtimispõhimõtete muutustest ning tarbijate ootustest lähtuvalt.
Sisukirjeldus:
 • Ressursside jaotamine tootmisel. Tootmine ja hinnad.
 • Erinevad turundus- ja müügikanalid lõpptarbijale.
 • Ettevõtte nähtavus veebis.
 • Mesindus Kanadas.
 • Eksport ja eksportturgudel tegutsemise võimalused.
 • Ergonoomika mesiniku töös.
 • Füsioterapeudi näpunäiteid mesiniku töö lihtsustamiseks.
 • Coachingu rakendamine ettevõtte juhtimisel.
 • USA mesindus.
 • PRIA ja LEADER toetused mesindusettevõtte arendamisel. Võimalused ja takistused.
 • Mahemesinduse perspektiiv.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 32 tundi

Tõestus õpiväljundite saavutatusest.

Hindamismeetod: õpiväljundite hindamine toimub kujundava hindamisena kogu õppeprotsessi jooksul, milles arvestatakse praktiliste - ja situatsiooniülesannete lahendamist, osalemist aruteludes, rühma- ja paaritöödes ning ajurünnakutes. Õpiväljundite saavutamine eeldab auditoorset  õppest osavõttu 80% ulatuses.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.02.2021 10:00 - 27.02.2021 17:00
Toimumise koht: -
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.02.2021 12:00 - 28.02.2021 19:00
Toimumise koht: -
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.03.2021 10:00 - 12.03.2021 17:00
Toimumise koht: -
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.03.2021 10:00 - 13.03.2021 17:00
Toimumise koht: -
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.03.2021 10:00 - 26.03.2021 17:00
Toimumise koht: -
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse