Toiduhügieeni koolitus

Общая информация:
Краткое описание Koolitus on mõeldud toidukäitlejatele ja toiduga kokku puutuvatele töölistele, kes peavad läbima toiduhügieeni koolituse.
Время проведения: 25.02.2021 - 26.02.2021
Регистрация открыта 16.02.2021
Регистрация закрыта с 26.02.2021
Язык проведения эстонский язык
Объем: 12 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 6 акад. часа (-ов)
  • Самостоятельная работа: 6 акад. часа (-ов)
Число участников: 5 до 25 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Учреждение-организатор: Valgamaa Kutseõppekeskus
Руководитель проектов: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Место проведения
Место проведения: Valgamaa Kutseõppekeskus
Адрес: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Дополнительная информация: Koolitusele saavad registreerida K20 Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilased.
Описание
Результаты обучения:
  • planeerib oma tööd ja töökohta, töötades säästlikult ja järgides töö- ja toiduohutuse nõudeid
Описание содержания:

Alateemad:

Toiduhügieeni põhimõtted, isiklik hügieen, mikroorganismid ja nende vältimine, toidukäitleja kohustused ja vastutus, hügieeninõuded toidukäitlejale ja toitlustusettevõttele, toiduohutus, enesekontrolliplaan.

Форма обучения: auditoorne
Описание учебной среды: Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
Способы оценок: Mitteeristav hindamine
Предпосылка для участия: Puuduvad
Условия окончания:

Mitteeristav hindamine.

Nõutud on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

 

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Test

Testi sooritamine vähemalt 60 % õigete vastustega.

Тип документа: Tunnistus või tõend
Перечень учебных материалов: Koolitaja poolt koostatud materjalid.
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Koolitaja omab hügieenikoolituste läbiviimise ja täiskasvanute koolitamise kogemus.
Группа учебной программы: Toiduainete töötlemine
Дата утверждения учебной программы: 10.02.2021
Номер приказа: digiallkirjas nr 1-1/28
Основание для составления учебной программы: Toiduseadus ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Вернуться к календарю