Toiduhügieeni koolitus

General information:
Short description Koolitus on mõeldud toidukäitlejatele ja toiduga kokku puutuvatele töölistele, kes peavad läbima toiduhügieeni koolituse.
Study event time: 25.02.2021 - 26.02.2021
Registration opened 16.02.2021
Registration ends as of 26.02.2021
Language of instruction Estonian
Workload: 12 acad/h
  • Classroom: 6 acad/h
  • Independent: 6 acad/h
Number of participants: 5 To 25 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Organizing institution: Valgamaa Kutseõppekeskus
Project manager: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Study event location
Study event location: Valgamaa Kutseõppekeskus
Address: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Additional information: Koolitusele saavad registreerida K20 Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilased.
Description
Learning outcomes:
  • planeerib oma tööd ja töökohta, töötades säästlikult ja järgides töö- ja toiduohutuse nõudeid
Description:

Alateemad:

Toiduhügieeni põhimõtted, isiklik hügieen, mikroorganismid ja nende vältimine, toidukäitleja kohustused ja vastutus, hügieeninõuded toidukäitlejale ja toitlustusettevõttele, toiduohutus, enesekontrolliplaan.

Study form: auditoorne
Learning environment: Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
Evaluation methods: Mitteeristav hindamine
Pre-requisites: Puuduvad
Criteria for completion:

Mitteeristav hindamine.

Nõutud on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

 

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Test

Testi sooritamine vähemalt 60 % õigete vastustega.

Document type: Tunnistus või tõend
Teaching materials: Koolitaja poolt koostatud materjalid.
Qualification description: Koolitaja omab hügieenikoolituste läbiviimise ja täiskasvanute koolitamise kogemus.
Course description group: Toiduainete töötlemine
Date of approval of study programme: 10.02.2021
Directive number: digiallkirjas nr 1-1/28
Basis for compiling a study programme: Toiduseadus ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Back to study calendar