Toiduhügieeni koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud toidukäitlejatele ja toiduga kokku puutuvatele töölistele, kes peavad läbima toiduhügieeni koolituse.
Toimumise aeg: 01.03.2021 - 13.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 12 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Iina Kalbri (Valga Põhikool)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitusele saavad registreerida K20 Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilased.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • planeerib oma tööd ja töökohta, töötades säästlikult ja järgides töö- ja toiduohutuse nõudeid
Sisukirjeldus:

Alateemad:

Toiduhügieeni põhimõtted, isiklik hügieen, mikroorganismid ja nende vältimine, toidukäitleja kohustused ja vastutus, hügieeninõuded toidukäitlejale ja toitlustusettevõttele, toiduohutus, enesekontrolliplaan.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Puuduvad
Lõpetamise tingimused:

Mitteeristav hindamine.

Nõutud on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

 

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Test

Testi sooritamine vähemalt 60 % õigete vastustega.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja omab hügieenikoolituste läbiviimise ja täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine
Õppekava kinnitamise kuupäev: 10.02.2021
Käskkirja number: digiallkirjas nr 1-1/28
Õppekava koostamise alus: Toiduseadus ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Tagasi kalendrisse