Praktikajuhendajate jätkukoolitus (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Süvendada valmisolekut praktika juhendamisprotsessi parendamiseks.
Toimumise aeg: 06.05.2021 - 06.05.2021
Kontaktpäev:
  • Koolituspäev (06.05.2021 08:30 - 06.05.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 32 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • analüüsib praktika juhendamise protsessi erialase praktika arendamisel;
  • teab kuidas kaasata ja juhendada praktikajuhendamise protsessis erinevaid meeskonnaliikmeid.
Sihtgrupid: Praktikajuhendajad
Sisukirjeldus:

Praktika töö analüüsimine.

Praktika juhendamise protsessi kajastava situatsioonülesande lahendamine.

Meeskonnaliikmete kaasamine ja juhendamine.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Zoom, Moodle.
Osalemise eeldus: Erialane kõrgharidus või keskeriharidus, eelnevalt läbitud praktikajuhendamise alane baaskoolitus ja eelnev juhendamise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Karm, M. (2013). Õppemeetodid kõrgkoolis. SA Archimedes Internetis: Veebiversioon (pdf) 2. Lang, A. (2013). Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis. SA Archimedes Internetis: Veebiversioon (*.pdf) 3. Parm, L. (2013).Õendusüliõpilaste hinnang õpikeskkonnale ja juhendamisele – võrdlev kirjeldav uurimus. Magistritöö 4. Pilli, E. (2009). Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/oppejoud/Hindamisraamat.pdf 5. Unt, M., Täht, K. (2014). Tööturu väljakutsed kõrgharidusele. SA Archimedes Internetis: Veebiversioon (*.pdf) 6. Vahtramäe, A., Sikk, J., Kaldma, M., Reva, E., Koit, K., Varendi, M. (2011). Praktika kõrgkoolis. SA Archimedes. Internetis: Raamatu veebiversioon (*pdf.)
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistriharidus või sellega võrdsustatud haridustase.
Õppekavarühm: Psühholoogia
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.05.2021 08:30 - 06.05.2021 16:00
Koolitajad: Mare Tupits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Lily Parm (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse