Targad elektroonilised (Makey Makey, LittleBits, Philips Hue) ja robootilised vidinad (Bee-Bot, Ozobot, Edison, LEGO Coding Express)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tarkade vidinate koolitus on suunatud alushariduse-, klassi- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad lõimida STEM (Sience, Tehnology, Engineering, Mathematics) teadmiste edasiandmise esimese ja teise kooliastme ainekavapõhisesse õppesse.
Toimumise aeg: 09.05.2016 - 09.05.2016
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Koolituse kestab 10:00-16:00, lõuna 12:15-13:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud komplektide Makey Makey, LittleBits, Philips Hue, Bee-Bot, Ozobot, Edison ja LEGO Coding Express otstarvet ning tunneb võimalusi nende rakendamiseks alushariduse või põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Sihtgrupid: alusharidus ja klassiõpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet alushariduses ja põhikooli esimeses astmes läbi tarkade elektrooniliste ja robootiliste vidinate kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

Tarkade vidinate koolitus on suunatud alushariduse-,klassi- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad lõimida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) teadmiste edasiandmise esimese ja teise kooliastme ainekavapõhisesse õppesse http://koolielu.ee/waramu/view/1-8e283f6d-eeb2-4f7a-a8fb-7e8ae8a834a4.

1.       Bee-Bot põrandarobot on õpetaja abiline ja laste sõber, kes aitab anda ülesandeid ning leida õigeid vastuseid, kasutades õpimatte. Sobib lastele alates kolmandast eluaastast.

2.       Makey Makey leiutamiskomplekt muudab pärismaailma asjad arvutiklaviatuuri nuppudeks. Ainus tingimus on see, et asi, mida nupu asemel kasutatakse, peab juhtima elektrit. Sobib lastele alates kaheksandast eluaastast.

3.       Edison on LEGO klotsidega ühilduv programmeeritav väike taskukohase hinnaga haridusrobot, millel on koheseks alustamiseks olemas ribakoodidest ülesõitmise abil aktiveeritavad püsiprogrammid.  Suurematele lastele pakub rõõmu roboti programmeerimine äpiga või arvutis.

4.       Ozobot on programmeeritav ülipisike (d 2,6 cm) haridusrobot, millel on koheseks alustamiseks olemas oskus sõita värviliste  markerijoonte peal ning lasta ennast juhtida värvitriipudest koodide abil.  Ozoboti jaoks on oluline, et ta näeks alati isikupärane välja, seetõttu on komplektis kaasas isikupärastamise kleepekaid ja mütse, mida kaitsekiivri külge kinnitada.  Suuremad lapsed saavad Ozobot robotit programmeerida Ozoblockly tarkvara abil.

5.       Philips HUE programmeeritavad lambid võimaldavad lastel luua klassiruumi erinevaid valguslahendusi õpetades samal ajal nii värviharmooniat kui ka programmeerimist. Nooremad lapsed saavad juhtida lampe äpi abil ning võtta värvilahenduste aluseks iseloodud pilte või fotosid.

6.     LittleBits Gizmos & Gadgets on leiutaja tööriistakast elektrooniliste leiutiste või mänguasjade loomiseks. Magnetite abil ühenduvad elektroonilised komponendid loovad vooluringi, mis paneb sõitma rattad, põlema tuled ning kõike muud, mida saab teha 15 elektroonilise ehitusbloki abil.Õppematerjal on jaotatud õpitavate komplektide põhjal sõltumatuteks mooduliteks.

7. Koolieelikutele mõeldud Coding Express rongikomplektiga saab erinevate teemade kaudu märkamatult edasi anda programmeerimise algoskusi, näiteks käsujadade loomist, tsüklite määramist ja tingimuslauseid. Kui lapsed komplektiga töötades ehitavad rongi ja rongiraja, paigutavad sellele aktiivklotse ja mõjutavad rongi liikumist, siis kasutavad nad ideede genereerimiseks ja väljendamiseks intuitiivselt analüütilist mõtlemist. Samas areneb ka varajane kõne- ja kirjaoskus, probleemide lahendamise oskus, loovus ja paljud muud oskused. Koolitusel osalenud omandavad esmased teadmised õppevahendi kasutamisest ja saavad ülevaate komplektiga kaasasolevatest tegevuskavadest ning lisaks praktilisi näiteid ja nippe muudest võimalustest komplekti intregreerimisvõimalustest igapäevatöös. 

8. * tellimuskoolitustel valitakse praktilisteks tegevusteks vahendid vastavalt huvile ja vajadusele

Iga moodul on rühmitatud kolme faasi:

1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;

2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;

3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.

Artikkel koolituse kohta: http://koolielu.ee/info/readnews/509675/hitsa-koolitusel-opetatakse-tosiseid-asju-mangu-kaudu 

Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade järgnevatest vidinatest: targad elektroonilised (Makey Makey, LittleBits, Philips Hue) ja robootilised vidinad (Bee-Bot, Ozobot, Edison, LEGO Coding Express). Iga komplekti kasutamine seostatakse läbi praktilise ülesande vähemalt ühe ainekavaga.

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.     


Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 1 akadeemiline tund. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul targa vidina kohta õpilookavand.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: OÜ Future Robotic
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.05.2016 - 09.05.2016
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Koolituse kestab 10:00-16:00, lõuna 12:15-13:00

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad. tundi
Kontaktpäev
Kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse