3D ehituse modelleerimistarkvara ScetchUP algkursus (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised ja oskused projekteerimistarkvaraga ScetchUp 3D jooniste loomiseks, interneti kasutamiseks ja tööalaste jooniste koostamiseks.
Toimumise aeg: 05.10.2021 - 26.10.2021
Registreerimine avatud 17.08.2021
Registreerimine suletud alates 05.10.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 13 akad. tundi
  • Praktiline: 13 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Anti Kivistik (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan
05.10.2021 kell 16:30-19:00
06.10.2021 kell 16:30-19:45
12.10.2021 kell 16:30-19:45
13.10.2021 kell 16:30-19:45
19.10.2021 kell 16:30-19:45
20.10.2021 kell 16:30-19:45
26.10.2021 kell 16:30-19:00


NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppija loob arhitektuursete ja ka diskreetsete objektide ruumilisi mudeleid nii „tühjalt kohalt“ kui ka tasapinnaliste jooniste alusel, mis on varustatud mõõtmete, annotatsioonidega ning kuvab neid.


Sihtgrupid: Ehitusvaldkonnaga seotud inimesed, kes soovivad arendada oma masinjoonestamise taset ja täpsustada olukordade kujutamist 3D projekteerimistarkvara kaudu.
Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. Keskkond ja vahendid.  Kontuuride joonestamine. (2 t teor, 2 t pr õpet)

Kontuuride joonestamine.

Ruumiliste objektide genereerimine tasapinnalistest kontuuridest.

2. Liigutamine ja pööramine. Napsamine(3 t teor, 3 t pr õpet)

Joonte ja objektide liigutamine ning teisaldamine.

3.Gruppide loomine. (2 t teor, 2 t pr õpet)

Kihtide ja gruppide loomine võimaldamaks jagada gruppidele ühesuguseid parameetreid.

4. Objektide omavaheline suhtlus (lõikumine, Solid Tools). (4 t teor, 4 t pr õpet)

Objektide omavahelise ühendamise variantide tundmaõppimine ja kasutamine.

5. Materjalid ja värvused(2 t teor, 2 t pr õpet)

Materjalide tähistamine sisu ja väljanägemise järgi.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Demonstratsioon Õpilane demonstreerib praktiliselt kuidas ta vastava projekteerimistarkvara abil loob etteantud detailidest ja objektidest 3D ja 2D kujutise.
Probleemi lahendamine, praktiline sooritus Õpilane demonstreerib praktilisi oskusi luues (PRO versioonis) detailidest ja objektidest jooniste lehti, mis on varustatud mõõtmete, annotatsioonidega.
Demonstratsioon Õpilane demonstreerib, kuidas ta laeb Warehouse’ saidilt valmis mudeleid ja lisamooduleid ning kasutab neid lisavõimalusi 3D kujutiste vormistamisel, et see vastaks püstitatud raamnõuetele.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus iga õppija jaoks on töölaud ja arvuti. Klassis on videoprojektor ja ekraan või televiisor ning statsionaarne tahvel ja/või Smart-tahvel. Vajadusel saab kasutada pabertahvlit. Kogu koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks peab kursuslasel olema valmisolek ingliskeelsete terminite omandamiseks, joonestamise algoskused ja arvutioskus vähemalt algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab õppija osalema 80 % auditoorsete kontakttundide mahust ja  joonestama kõik ettenähtud joonised vastavalt nõuetele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Anti Kivistik - ehitusjuht, 6. tase; kutseõpetaja, 6. tase.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/15
Õppekava koostamise alus: Ehituspuusepp, tase 4 kutset läbivad kompetentsid B.2.20; Müürsepp, tase 4 kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid B.2.11.

Registreeri

Tagasi kalendrisse