Digitaalse tootmistehnoloogia alused (SolidEdge/MasterCAM/Haas CNC) (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel omandatakse oskus rakendada tänapäevaseid tarkvarapakette CNC töötlemiskeskustes.
Toimumise aeg: 03.05.2021 - 26.05.2021
Registreerimine avatud 09.02.2021
Registreerimine suletud alates 07.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (03.05.2021 09:30 - 03.05.2021 14:45)
 • 2. koolituspäev (07.05.2021 09:30 - 07.05.2021 15:30)
 • 3. koolituspäev (10.05.2021 09:30 - 10.05.2021 16:30)
 • 4. koolituspäev (14.05.2021 09:30 - 14.05.2021 16:30)
 • 5. koolituspäev (17.05.2021 09:30 - 17.05.2021 14:45)
 • 6. koolituspäev (18.05.2021 09:30 - 18.05.2021 15:30)
 • 7. koolituspäev (19.05.2021 09:30 - 19.05.2021 15:30)
 • 8. koolituspäev (20.05.2021 09:30 - 20.05.2021 16:15)
 • 9. koolituspäev (21.05.2021 09:30 - 21.05.2021 16:15)
 • 10. koolituspäev (24.05.2021 09:30 - 24.05.2021 16:15)
 • 11. koolituspäev (26.05.2021 09:30 - 26.05.2021 16:15)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 64 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 417,60 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Janis Piiritalo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Koolitus toimub osaliselt veebipõhiselt reaalajas.
Aadress: Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab lugeda masinaehituslikku tööjoonist
 • oskab ette valmistada detaili geomeetriat
 • oskab koostada erinevaid töötlemise operatsioone, valida tööriistu, määrata režiime
 • oskab valida rakistust operatsiooni teostamiseks
 • oskab genereerida G-koodi erinevatele tööpinkidele (treimiskeskused / freesimiskeskused)
 • oskab valmistada lihtsamaid detaile vastavalt määratud tehnoloogiale treipingis
 • oskab hinnata praktilise töö tulemust vastavalt tööjoonisele
Sihtgrupid: CNC operaatorid, masinaehitusinsenerid
Eesmärgid: anda esmased teadmised ja oskused tootmistehnoloogia digitaalseks ettevalmistamiseks CNC töötlemiskeskustel töö teostamiseks. Kursus sobib täiendõppeks kuni 7. kutse taseme inseneridele.
Sisukirjeldus:

Kursus käsitleb tänapäevaseid tarkvarapakette, mille abil on võimalik digitaalselt tootmistehnoloogiat luua ja ette valmistada, teostamiseks CNC töötlemiskeskustes. Kursusel keskendutakse nii teoreetilistele teadmistele kui ka praktiliste oskuste omandamisele järgmistel teemadel:

 • lõiketöötluse alused ja lõikeriistad;
 • tehnomaterjalid;
 • CNC metallilõikepingid ja rakised;
 • mõõtetehnika;
 • ohutustehnika;
 • 3D projekteerimise pakett SolidEdge, detaili projekteerimine;
 • tehnoloogia kirjeldamise tarkvarapakett MasterCAM;
 • praktiline töö tööpingil Haas TL-1.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö CNC tööpingil Vastavalt tööjoonisele on projekteeritud töödeldav detail. Arvestatud juhul kui detaili ruumala vastab etalonile. Tehnoloogia teostamiseks on valitud ja kirjeldatud operatsioonid, siirded ja režiimid. Arvestatud juhul kui kõik vajalikud operatsioonid ja siirded on kirjeldatud. Detail on valmistatud CNC tööpingil. Arvestatud kui vastab üldjoontes tööjoonisel püstitatud tingimustele.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Lõiketöötlemise laboratoorium. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: CNC töötlemiskeskustel töötamise kogemus
Lõpetamise tingimused:
 • Osalemine õppetööl vähemalt 70%.
 • Vastavalt tööjoonisele on projekteeritud töödeldav detail. Arvestatud juhul kui detaili ruumala vastab etalonile.
 • Tehnoloogia teostamiseks on valitud ja kirjeldatud operatsioonid, siirded ja režiimid. Arvestatud juhul kui kõik vajalikud operatsioonid ja siirded on kirjeldatud.
 • Detail on valmistatud  CNC tööpingil. Arvestatud kui vastab üldjoontes tööjoonisel püstitatud tingimustele.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Märksõnad: CNC töötlus, MasterCAM, metallide töötlemine.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2021 09:30 - 03.05.2021 14:45
Koolitajad: Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool), Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2021 09:30 - 07.05.2021 15:30
Koolitajad: Janis Piiritalo (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2021 09:30 - 10.05.2021 16:30
Koolitajad: Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2021 09:30 - 14.05.2021 16:30
Koolitajad: Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2021 09:30 - 17.05.2021 14:45
Koolitajad: Janis Piiritalo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.05.2021 09:30 - 18.05.2021 15:30
Koolitajad: Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.05.2021 09:30 - 19.05.2021 15:30
Koolitajad: Tavo Kangru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.05.2021 09:30 - 20.05.2021 16:15
Koolitajad: Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.05.2021 09:30 - 21.05.2021 16:15
Koolitajad: Janis Piiritalo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2021 09:30 - 24.05.2021 16:15
Koolitajad: Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.05.2021 09:30 - 26.05.2021 16:15
Koolitajad: Janis Piiritalo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse