Tööuuringud ja tootmisvõimsuste planeerimine (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab teadmised ja praktilised oskused erinevate töötleva tööstuse valdkondade töönormeerimisest, tööstandarditest ning tootmisvõimsuse planeerimise süsteemide ülesehitamisest vastavalt ettevõttes välja töötatud töönormatiividele.
Toimumise aeg: 07.05.2021 - 18.06.2021
Registreerimine avatud 09.02.2021
Registreerimine suletud alates 14.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 16:30)
 • 2. koolituspäev (13.05.2021 09:00 - 13.05.2021 16:00)
 • 3. koolituspäev (14.05.2021 09:00 - 14.05.2021 16:00)
 • 4. koolituspäev (21.05.2021 09:00 - 21.05.2021 16:00)
 • 5. koolituspäev (04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 16:00)
 • 6. koolituspäev (10.06.2021 09:00 - 10.06.2021 16:00)
 • 7. koolituspäev (11.06.2021 09:00 - 11.06.2021 16:00)
 • 8. koolituspäev (18.06.2021 09:00 - 18.06.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 213,12 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Teab töökoha korralduse ja hindamise aluseid ning omab töötajate juhendamise oskust töökoha korraldamisel.
 • Tunneb töö normeerimise meetodeid ja omab nende kasutusoskust.
 • Tunneb tööaja mõõtmise meetodeid.
 • Oskab takti alusel tootmisliinis tööd korraldada ja tootmisliini balansseerida.
 • Tunneb prognoosimismeetodeid ja omab prognoosi koostamise oskust.
 • Tunneb tootmisvõimsuse planeerimise meetodeid.
 • Tunneb tootmise strateegilise, taktikalise ja operatiivplaneerimise meetodeid ja oskab neid rakendada.
Sihtgrupid: Töötleva tööstuse ettevõtete planeerijad, praktikud, kelle töö sisuks on efektiivsus ja selle mõõtmine tootmises tervikuna.
Eesmärgid: Koolitusel osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused töökoha korraldamiseks ja hindamiseks, töö normeerimiseks ja mõõtmiseks, takti arvutamiseks ja takti alusel töö korraldamiseks ning tootmisliinide balansseerimiseks, prognoosi koostamiseks, tootmisvõimsuste strateegiliseks, taktikaliseks ja operatiiv planeerimiseks ning tootmisvõimsuste planeerimiseks kasutades matemaatilisi meetodeid, mis võimaldavad analüüsida ja vastu võtta faktipõhiseid otsuseid.
Sisukirjeldus:
 1. Töökoha planeerimise ja korraldamise ergonoomilised alused, töökoht kui protsessi osa.
 2. Ergonoomia, ergonoomia vajalikkus ettevõtte tasandil. Töökoha korraldamise ergonoomilised alused.
 3. Töökoha visuaalne kujundamine, 5S metoodika
 4. Töökoha analüüs, praktiline töö.
 5. Töötaja juhendamine ja väljaõppe korraldus.
 6. Töö normeerimise eesmärk, peamised kasutusalad ja põhimõtted. Tööuurimise meetodid.
 7. Tehnoloogilise protsessi põhietapid.
 8. Tootmisliinide balansseerimine, näiteülesanded.
 9. Prognoosimine, prognoosimine Excelis, näiteülesanded.
 10. Planeerimine. Planeerimise meetodid.
 11. Planeerimismeetodite rakendamine, praktilised ülesanded.
 12. Lineaarplaneerimine, näiteülesanded Excelis
 13. Agregaatplaneerimine.
 14. Planeerimise näiteülesanded Excelis.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
praktilised tööd lahendatud vähemalt 60 punktile skaalal 0…100%.
lõputest lahendatud vähemalt 60 punktile skaalal 0…100%.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, sh. arvutiklass 20 töökohaga. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: exceli kasutusoskus
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise aluseks on osalemine 70% ulatuses kontakttundides;  kõigi praktiliste tööde sooritamine ja lõputest, mis on lahendatud vähemalt 60 punktile skaalal 0…100%.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 16:30
Koolitajad: Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Moodles

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2021 09:00 - 13.05.2021 16:00
Koolitajad: Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Moodles

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2021 09:00 - 14.05.2021 16:00
Koolitajad: Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Moodles

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.05.2021 09:00 - 21.05.2021 16:00
Koolitajad: Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 16:00
Koolitajad: Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool), Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.06.2021 09:00 - 10.06.2021 16:00
Koolitajad: Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.06.2021 09:00 - 11.06.2021 16:00
Koolitajad: Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.06.2021 09:00 - 18.06.2021 16:00
Koolitajad: Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse