IT projektide juhtimine (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel saab teadmised IT projektide eripärasid ja õpetab tehnikaid, mis sobivad kõrge määramatusega projektidele.
Toimumise aeg: 03.09.2021 - 01.10.2021
Registreerimine avatud 05.02.2021
Registreerimine suletud alates 10.09.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (03.09.2021 09:00 - 03.09.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (10.09.2021 09:00 - 10.09.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (17.09.2021 09:00 - 17.09.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (24.09.2021 09:00 - 24.09.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 133,20 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meelis Rääk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab tarkvaraprojektide juhtimise spetsiifikat;
 • oskab koostada projektiplaani ja -dokumentatsiooni kasutades IKT võimalusi ning vormistab lõpliku projekti nõuete kohaselt;
 • oskab analüüsida projektiga seotud probleeme ja riske ning kasutab erinevaid ülesannete ja tähtaegade planeerimise tehnikaid;
 • koostab projektide eelarveid, toob välja peamised erinevused projektide vahel ning hindab projektide finantseerimisvõimalusi;
 • järgib eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning enesejuhtimise
 • põhimõtteid õppekeskkonnas.
Sihtgrupid: projektijuhtid, arendusjuhid, ettevõtte juhid, IT spetsialistid
Eesmärgid: Anda teadmised ja oskused, mis loovad eelduse vastutuse võtmiseks IT valdkonna projektide planeerimisel ja haldamisel.
Sisukirjeldus:
 • Tarkvaraprojektide spetsiifika ja edukuse kriitilised faktorid.
 • Tarkvaraprotsessi faasid, personalivajadus ja muudatuste juhtimine.
 • Koostöö juhtkonnaga projekti kavandamisel.
 • Nõuete väljatöötamine. Kvaliteedikindlustus.
 • Tarkvaraarhitektuur.
 • Tarkvara väljastamine.
 • Tarkvaraprojekti maksumus ja tasuvushinnangud.
 • Projektiplaani vormistamine.
 • Projektijuhtimistarkvara kasutamine.
 • Projekti lühikokkuvõte ja olulisemad tulemused.
 • Soovituste ja retsensioonide kirjutamine.
 • Projektitaotluseelne ja -järgne PR-tegevus.
 • Tasuvushinnangute täitumise jälgimine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
projektiidee on valitud valitud projekti läbiviimiseks sobivad tehnikad, koostatud on analüüs projektiga ja seda ümbritseva keskkonnaga seotud probleemidest ja riskidest.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktilise ülesande lahendamisega: valitud on projektiidee ja projekti läbiviimiseks sobivad tehnikad, koostatud on analüüs projektiga ja seda ümbritseva keskkonnaga seotud probleemidest ja riskidest.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: tarkvaraprojekt, tarkvaraprojekti faasid, projektijuhtimistarkvara, projekti tasuvushinnangud
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.09.2021 09:00 - 03.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.09.2021 09:00 - 10.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2021 09:00 - 17.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2021 09:00 - 24.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse