Paindlikud töövormid keskastme juhile inseneeria valdkonnas (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel analüüsib iga osaleja nii enda kui ka oma meeskonna kohanemisvõimet ja oskusi ning saab juurde nippe ja mõtteid meeskonna arendamiseks, samuti tutvub võimalike IKT vahenditega töö paindlikumaks kujundamisel.
Toimumise aeg: 20.05.2021 - 08.06.2021
Registreerimine avatud 04.02.2021
Registreerimine suletud alates 20.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (20.05.2021 10:00 - 20.05.2021 16:30)
 • 2. koolituspäev (21.05.2021 11:00 - 21.05.2021 15:30)
 • 3. koolituspäev (27.05.2021 10:00 - 27.05.2021 16:30)
 • 4. koolituspäev (28.05.2021 11:00 - 28.05.2021 15:30)
 • 5. koolituspäev (03.06.2021 10:00 - 03.06.2021 16:30)
 • 6. koolituspäev (04.06.2021 11:00 - 04.06.2021 15:30)
 • 7. koolituspäev (08.06.2021 10:00 - 08.06.2021 15:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 50 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 166,50 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Raili Juurikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ülle Aasjõe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Liisa Tarkus (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab analüüsida enda ja meeskonnaliikmete enesejuhtimise oskusi ning teab, kuidas on võimalik oma meeskonda selles osas arendada;
 • teab, millised tegurid mõjutavad meeskonna juhtimist kasutades paindlikke töövorme ning oskab need tegurid meeskonna heaks tööle rakenda sobivate IKT vahendite kaasabil;
 • oskab ennetada möödarääkimisi ning konflikte, andes konstruktiivset tagasisidet ning pidades oskuslikke läbirääkimisi, arvestades ka kaugtöö eripärasid;
 • oskab analüüsida enda ja organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikuid, teab kuidas neid kasutada töökeskkonna ja meeskonna arendamisel.
Sihtgrupid: inseneeriavaldkonna keskkastme juht või tippspetsialist
Eesmärgid: suurendada inseneeria valdkonna keskastme juhi teadlikkust sellest, mida nõuab juhtimine läbi paindlike töövormide. Suurendada juhtide enesekindlust erinevate IKT vahendite kasutamisel ning enese- ja meeskonna juhtimise oskusi tulemaks toime muutunud nõudmistega. Aidata juhtidel leida võimalused oma meeskonna toetamiseks ja arendamiseks läbi praktiliste eluliste ülesannete.
Sisukirjeldus:

Koolitus on jagatud kolme  võrdse mahuga Moodulisse.

1. Moodul: Ennastjuhtiv juht kui meeskonnaliikmete arengu toetaja (14 ak.h kontaktõpet, sh 7 auditoorset- ja 7 distantsõpet)

 • Enesejuhtimine ja ajaplaneerimine;
 • Suhtlemine, e-kommunikatsioon,
 • Erinevad IKT vahendid ja nende kasutamise võimalused meeskondade juhtimisel (MS Teams, Zoom, Google Meet, Drive ja projektijuhtimisele keskendunud tarkvarad: Slack, Trello, Jira);
 • Koosolekud ja kommunikatsiooniplaan;
 • Muudatuste kommunikatsioon;
 • Meeskonna (liikmete) arendamine ja motiveerimine.

2. Moodul. Meeskonna juhtimine paindlikes töövormides (kontaktõpe 14 ak.h, sh 7 auditoorset- ja 7 distantsõpet)

 • Juhtimine ja „e-leadership“;
 • Liidriomadused ja nende arendamine;
 • Usaldusliku õhkkonna loomine;
 • Meeskonna kaasamine ja kuuluvustunde loomine;
 • Töökultuur ja selle kujundamine;
 • Töö eesmärgistamine ja planeerimine.

3. Moodul: Tulemuslik töö (kontaktõpe 14 ak.h, sh 7 auditoorset- ja 7 distantsõpet)

 • Konfliktid ja nende lahendamine;
 • Vastupanu ning sellega toimetulek;
 • Läbirääkimised;
 • Tagasiside andmine ja kogumine meeskonna liikmetelt;
 • Töö tulemuslikkus ja selle mõõtmine (võimalikud mõõdikud; andmete kogumine, mõõtmine, mõõtmisvahendid ja andmete analüüs, järeldused ja nende kasutamine töökeskkonna ja meeskonna arendamisel).

Juhendatud grupitöö (8 ak.h)

Kursusel osalejad teevad väikestes meeskondades koolituspäevade vahelisel ajal teemakohaseid praktilisi ülesandeid.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse auditoorne osa viiakse läbi rühmatööd soosivates auditooriumites. Koolitusruumid vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Kontaktõppe ülejäänud osa Zoom kekskkonna vahendusel. Praktilised ülesanded MS Teams, Google Drive/Meet või mõnes muus projektijuhtimist võimaldavas keskkonnas.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine.
Osalemise eeldus: kesktaseme juht (olemas reaalne meeskond)
Lõpetamise tingimused:

Koolituse edukaks lõpetamiseks on vajalik osaleda min 75% kontaktõppest (auditoorne ja distantsõpe Zoom keskkonna vahendusel) ning sooritada praktilised meeskonnatöö ülesanded.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: paindlikud töövormid, enesejuhtimine, meeskonna juhtimine ja arendamine, töö tulemuslikkus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.05.2021 10:00 - 20.05.2021 16:30
Koolitajad: Raili Juurikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.05.2021 11:00 - 21.05.2021 15:30
Koolitajad: Raili Juurikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: veebipõhine Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.05.2021 10:00 - 27.05.2021 16:30
Koolitajad: Ülle Aasjõe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.05.2021 11:00 - 28.05.2021 15:30
Koolitajad: Ülle Aasjõe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2021 10:00 - 03.06.2021 16:30
Koolitajad: Liisa Tarkus (Sisekaitseakadeemia)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2021 11:00 - 04.06.2021 15:30
Koolitajad: Liisa Tarkus (Sisekaitseakadeemia)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Zoom

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2021 10:00 - 08.06.2021 15:30
Koolitajad: Liisa Tarkus (Sisekaitseakadeemia), Ülle Aasjõe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Raili Juurikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Lisainfo: Auditooriumis 327 ja Zoomis

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse