Tööstusrobotite programmeerimine (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Robotite programmeerimine, kasutuselevõtt. Automaatikasüsteemide projekteerimine lähtuvalt tööstusrobotist. Kursus sobib täiendõppeks kuni 7. kutse taseme inseneridele.
Toimumise aeg: 23.08.2021 - 24.09.2021
Registreerimine avatud 04.02.2021
Registreerimine suletud alates 30.08.2021
Kontaktpäev:
 • 12. koolituspäev
 • 11. koolituspäev
 • 10. koolituspäev
 • 9. koolituspäev
 • 8. koolituspäev
 • 7. koolituspäev
 • 6. koolituspäev
 • 5. koolituspäev
 • 4. koolituspäev
 • 3. koolituspäev
 • 2. koolituspäev
 • 1. koolituspäev
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 96 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 72 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 14 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 723,84 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ülevaatlikult tööstusrobotite ehitust
 • omab ülevaadet kasutatavatest programmeerimiskeeltest
 • tunneb enim kasutatavaid käsklusi
 • oskab robotit rakendada tootmisliini näitel
 • oskab otsida vigu programmist või riistvarast ning neid kõrvaldada
 • oskab ühendada robotit andurite ja täituritega
Sihtgrupid: mehhatroonikud, elektrikud, automaatikud, tootmisliini hooldajad ja paigaldajad, tootmisinsenerid
Eesmärgid: Anda ülevaade tööstuslike robotite programmeerimisest, ning kasutuselevõtust. Andurite ning täiturite kasutamine koos robotiga
Sisukirjeldus:

Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 • Tööstusrobotite ehitus, toimimine ning lühiajalugu
 • Tööstusrobotite riistvara valik
 • Programmeerimistarkvara ülevaade
 • BASIC baasil programmeerimiskeele ülevaade
 • Programmi liigendamine ja alamprogrammid
 • Analoog ja digitaalsed sisendid ning väljundid, nende seadistamine
 • Programmi toimimise jälgimine, analüüs, veaotsing
 • Objektituvastusandurid ning nende ühendamine tööstusrobotiga
 • Pneumaatiliste ja elektriliste täiturite ühendamine tööstusrobotiga
 • Programmi koostamine vastavalt probleemülesandele
 • Programmi vormistamine ning kommenteerimise vajalikkus
 • Tööstusrobotid ning ohutus

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
probleemülesannete lahendamine arvestatud juhul, kui seade või programm töötab, mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta
test(id) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Laboratoorium, lauaarvutid, roboti õppekomplektid, pneumaatika ja andurite õppekomplektid
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: huvi automaatika, robotite ja/või programmeerimise vastu
Lõpetamise tingimused:
 • osalemise protsent: 70%
 • probleemülesannete positiivne sooritus: arvestatud juhul, kui seade või programm töötab, mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta
 • testi(de) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Märksõnad: Tööstusrobotid , programmeerimine, automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
4. koolituspäev - Üldinfo
5. koolituspäev - Üldinfo
6. koolituspäev - Üldinfo
7. koolituspäev - Üldinfo
8. koolituspäev - Üldinfo
9. koolituspäev - Üldinfo
10. koolituspäev - Üldinfo
11. koolituspäev - Üldinfo
12. koolituspäev - Üldinfo

Registreeri

Tagasi kalendrisse