Tööstuskontrollerite programmeerimine (Siemens S7-1200) (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tööstuslike kontrollerite programmeerimine, kasutuselevõtt ning andmeside. Automaatikasüsteemide projekteerimine lähtuvalt kontrollerist. Kursus sobib täiendõppeks kuni 7. kutse taseme inseneridele.
Toimumise aeg: 17.05.2021 - 11.06.2021
Registreerimine avatud 04.02.2021
Registreerimine suletud alates 24.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (17.05.2021 09:30 - 17.05.2021 16:30)
 • 2. koolituspäev (19.05.2021 09:30 - 19.05.2021 16:30)
 • 3. koolituspäev (21.05.2021 09:30 - 21.05.2021 16:30)
 • 4. koolituspäev (24.05.2021 09:30 - 24.05.2021 16:30)
 • 5. koolituspäev (26.05.2021 09:30 - 26.05.2021 16:30)
 • 6. koolituspäev (28.05.2021 09:30 - 28.05.2021 16:30)
 • 7. koolituspäev (31.05.2021 09:30 - 31.05.2021 16:30)
 • 8. koolituspäev (02.06.2021 09:30 - 02.06.2021 16:30)
 • 9. koolituspäev (04.06.2021 09:30 - 04.06.2021 16:30)
 • 10. koolituspäev (07.06.2021 09:30 - 07.06.2021 16:30)
 • 11. koolituspäev (09.06.2021 09:30 - 09.06.2021 16:30)
 • 12. koolituspäev (11.06.2021 09:30 - 11.06.2021 16:30)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 96 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 72 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 14 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 723,84 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ülevaatlikult tööstuskontrollerite ehitust
 • omab ülevaadet kasutatavatest programmeerimiskeeltest
 • omab ülevaadet enim kasutatavatest käsklustest
 • kasutab vähemalt üht programmeerimiskeelt programmi koostamiseks
 • oskab programmi toimimist hinnata
 • oskab kontrollerit rakendada tootmisliini näitel
 • oskab otsida vigu programmist või riistvarast ning neid kõrvaldada
 • oskab ühendada kontrollerit andurite ja täituritega
Sihtgrupid: mehhatroonikud, elektrikud, automaatikud, tootmisliini hooldajad ja paigaldajad, tootmisinsenerid
Eesmärgid: Anda ülevaade tööstuslike programmeeritavate loogikakontrollerite programmeerimisest, andmesidest ning kasutuselevõtust kontrolleri Siemens S7-1200 baasil. Anda teadmised andurite ning täiturite kasutamisest koos kontrolleriga. Anda kogemus kontrolleri integreerimisest automaatikasüsteemi ja vastavast projekteerimisprotsessist.
Sisukirjeldus:

Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 1. Tööstuskontrolleri ehitus, toimimine, lühiajalugu
 2. Programmeerimistarkvara Siemens TIA Portal ülevaade ning võimalused
 3. Tööstuskontrollerite riistvara seadistamine: kontrollerite ja moodulite valik, toiteallikad, sidevahendite valik.
 4. Analoog ja digitaalsed sisendid ning väljundid, nende seadistamine
 5. Programmeerimiskeele redeldiagramm (LAD) ülevaade
 6. Programmeerimiskeele funktsioonblokkdiagramm (FBD) ülevaade
 7. Programmeerimiskeele struktureeritud juhtimiskeel (SCL) ülevaade
 8. Funktsioonide ja funktsioonblokkide erinevus, andmeblokid
 9. Programmi toimimise jälgimine, analüüs, veaotsing
 10. Tsükliline programmi juhtimine ning katkestused
 11. Objektituvastusandurid ning nende ühendamine kontrolleriga
 12. Pneumaatiliste ja elektriliste täiturite ühendamine kontrolleriga
 13. Programmi koostamine vastavalt probleemülesandele
 14. Programmi vormistamine, kommenteerimise vajalikkus
 15. Andmeside kontrollerite vahel Etherneti kaudu: S7 put/get, TCP/IP otseühendus, ModBus TCP/IP
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Probleemülesanded Arvestatud juhul, kui seade või programm töötab. Mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta.
Test(id) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Laboratoorium, lauaarvutid, kontrollerite õppekomplektid, pneumaatika ja andurite õppekomplektid. Koolitusruumid vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: huvi automaatika ja/või programmeerimise vastu
Lõpetamise tingimused:
 • Kohalkäimise protsent: 70%.
 • Probleemülesannete positiivne sooritus: arvestatud juhul, kui seade või programm töötab; mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta.
 • Testi(de) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Märksõnad: PLC, programmeerimine, automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2021 09:30 - 17.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.05.2021 09:30 - 19.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.05.2021 09:30 - 21.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2021 09:30 - 24.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.05.2021 09:30 - 26.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.05.2021 09:30 - 28.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.05.2021 09:30 - 31.05.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2021 09:30 - 02.06.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2021 09:30 - 04.06.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2021 09:30 - 07.06.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.06.2021 09:30 - 09.06.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.06.2021 09:30 - 11.06.2021 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse