Valgustus eksterjööris ja interjööris (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Valgustuse ja valgustehniliste näitajate tutvustamine arhitektuurivaldkonnaga seotud väikeettevõtjatele. Valguse, valgustehnika ja valgustite kasutamise eksterjööris ja interjööris.
Toimumise aeg: 23.09.2021 - 30.10.2021
Registreerimine avatud 04.02.2021
Registreerimine suletud alates 20.09.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (23.09.2021 17:00 - 23.09.2021 18:30)
 • 2. koolituspäev (24.09.2021 17:00 - 24.09.2021 18:30)
 • 3. koolituspäev (25.09.2021 12:00 - 25.09.2021 15:30)
 • 4. koolituspäev (30.09.2021 17:00 - 30.09.2021 18:30)
 • 5. koolituspäev (01.10.2021 17:00 - 01.10.2021 18:30)
 • 6. koolituspäev (02.10.2021 12:00 - 02.10.2021 15:30)
 • 7. koolituspäev (07.10.2021 17:00 - 07.10.2021 18:30)
 • 8. koolituspäev (08.10.2021 17:00 - 08.10.2021 18:30)
 • 9. koolituspäev (09.10.2021 12:00 - 09.10.2021 15:30)
 • 10. koolituspäev (14.10.2021 17:00 - 14.10.2021 18:30)
 • 11. koolituspäev (15.10.2021 17:00 - 15.10.2021 18:30)
 • 12. koolituspäev (16.10.2021 12:00 - 16.10.2021 15:30)
 • 13. koolituspäev (28.10.2021 17:00 - 28.10.2021 19:30)
 • 14. koolituspäev (29.10.2021 17:00 - 29.10.2021 19:30)
 • 15. koolituspäev (30.10.2021 12:00 - 30.10.2021 14:30)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 176 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc; Diplomeeritud elektriinsener, tase 7.
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 •     oskab  hinnata valgusega seonduva olulisust tervikprojektis
 •       tunneb erialast terminoloogiat ja orienteerub üldiselt valgustehnilistes nõudmistes
 •       oskab valida sobiva valgustemperatuuriga valgusallikaid
 •       oskab kasutada kaasaegse valgustehnika võimalusi
 •       oskab valida valgusallikaid vastavalt ruumi funktsioonile ja vajadusele
 •       oskab valgusega muuta interjööri meeleolu
 •       oskab valida valgusallikaid vastavalt eksterjööri funktsioonile ja vajadusele
Sihtgrupid: Arhitektuurivaldkonna (arhitektuur, sisearhitektuur, sisekujundus, disain, maastikuarhitektuur) väikeettevõtete töötajad.
Eesmärgid: Tõsta valguse ja valgusega seonduva alast kompetentsi ja teadmisi toimiva keskkonna loomisel.
Sisukirjeldus:
 • Valguse tähtsusest elusloodusele ja inimesele.
 • Eksterjööri valgustamise võimalused ja vajadused.
 • Interjööri valgustamise võimalused ja vajadused. Valgustehnoloogilised näitajad.
 • Tervisekaitse nõuded erineva funktsiooniga ruumidele.
 • Valgustid ja nende tüübid.
 • Valgusallikad.
 • Energiasääst ja valgustussüsteemide juhtimine.
 • Otsene valgus, kaudne valgus, valgus suunatud alt ülesse, piki seina, ülalt alla. Valguse temperatuur,  tihedus,  värvieristus, valgusreostus.


Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub valgusdisaini laboris. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt: valgustehniline analüüs vastavalt etteantud ülesandele.

 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: MA (arhitektuurne, valgusdisain)
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Märksõnad: Valgustehniline analüüs, valgustuse suunad ja võimalused eksterjööris ja interjööris. Valgustusega seonduvate tehniliste näitajate digitaalne analüüs (spets. programmid). Valgusreostus.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.09.2021 17:00 - 23.09.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2021 17:00 - 24.09.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.09.2021 12:00 - 25.09.2021 15:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2021 17:00 - 30.09.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 17:00 - 01.10.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2021 12:00 - 02.10.2021 15:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.10.2021 17:00 - 07.10.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2021 17:00 - 08.10.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2021 12:00 - 09.10.2021 15:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.10.2021 17:00 - 14.10.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2021 17:00 - 15.10.2021 18:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.10.2021 12:00 - 16.10.2021 15:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.10.2021 17:00 - 28.10.2021 19:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.10.2021 17:00 - 29.10.2021 19:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.10.2021 12:00 - 30.10.2021 14:30
Koolitajad: Marko Kuusik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse