Adobe Illustratori algkursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele ootama huvilisi, kes vajavad oma igapäevatöös baasteadmisi graafilisest disainist ja Adobe Illustratori kujundusprogrammist. Näiteks veebiturundajad, illustraatorid, alustavad disainerid ja teised huvilised.
Toimumise aeg: 24.09.2021 - 02.10.2021
Registreerimine avatud 03.02.2021
Registreerimine suletud alates 24.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 32 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 22 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma R ja L
24.09 kell 10-16.40
25.09 kell 10-16.40
1.02 kell 10-16.40
2.02 kell 10-16.40
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Mõistab vektograafia ja CMYK värviruumi põhimõtteid
  • Saab ülevaate Adobe Illustraatori kasutusvõimalustest
  • Oskab iseseisvalt kasutada Adobe Illustraaorit lihtsamate ülesannete lahendamiseks
  • Saab selgeks põhilised loogikad ja teadmised, et iseseivalt programmi edasi õppida
  • Oskab valida sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks.
Sisukirjeldus:

Teema nimetus

Auditoorne

õpe

Praktiline

Sisu lühikirjeldus

Sissejuhatus. 

3 ak

 

Ülevaade vektor- ja rastergraafika erinevustest, värviruumidest ja Adobe Illustratori kasutusvõimalustest

Vektorite joonistamise põhimõtted

1 ak

6 ak

Vektorgraafika põhitõed, valmis-kujundite ja joonte kasutamine, pen tool-I kasutamine, kujundite värvimine, sisu- ja servavärvid. Harjutus 1 ja 2.

Grupid, joondamine ja kujundite liitmine

1 ak

4 ak

Gruppide loomine ja kasutamine, objektide joondamine ja mitme kujundi omavahel liitmine.

Harjutus 3. 

Värviüleminekud

1 ak

4 ak

Gradient tool-i kasutamine ja värviüleminekute loomine.

Efektid ja läbipaistvused

1 ak

4 ak

Efektide ja läbipaistvuste lisamine objektidele. Harjutus 4.

Tekstid

1 ak

4 ak

Tekstitöötluse eripärast ja tekstide kasutamine Adobe Illustratoris. Trükifailide salvestamine.

Iseseisev töö

2 ak

Ülesanne õpitu kontrollimiseks ning kinnistamiseks.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (lauad, toolid, arvuti, projektor). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.

Elementaarsed arvutioskused.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Harjutuste sooritamine etteantud kriteeriumite alusel

 

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Maria Laanelepp on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamkunsti osakonna 2010. Alates 2009 aastast töötab graafilise disainerina. Igapäevaselt juhib disainiagentuuri Faaz (www.faaz.ee), on olnud mitmete disainialaste kursuste lektoriks Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Tartu Kunstikoolis ja TTÜ Tartu Kolledžis. Töötab Tartu Ülikoolis disainmõtlemise ja digitootejuhtimise õppeprogrammi Sandbox projektijuhina.
Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Õppekava kinnitamise kuupäev: 10.11.2020
Käskkirja number: nr 1-2/20
Õppekava koostamise alus: Kujundaja, tase 4 spetsialiseerimine B.2.4 kujundgraafika loomine

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse