3D modelleerimine algajale (Sketch UP Pro)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kõik huvilised, kes soovivad omandada teadmisi 3D-modelleerimisest (ehitusvaldkonna väikeettevõtjad, maastikuehitajad, tislerid jt).
Toimumise aeg: 21.09.2021 - 07.10.2021
Registreerimine avatud 03.02.2021
Registreerimine suletud alates 23.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 28 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Praktiline: 20 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Erki Rapur (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma kaks korda nädalas T ja N
T 21.09 kell 16-19.15
N 23.09 kell 16-19.15
T 28.09 kell 16-19.15
N 30.09 kell 16-19.15
T 05.10 kell 16-20.00
N 07.10 kell 16-20.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • on omandanud Sketch Up Pro modelleerimise põhioskused;
  • loob Sketch Up Pro abil  mudeleid ja kujupindu.
Sisukirjeldus:

Teema

Auditoorne

Praktiline

Iseseisev

Kokku

  1. Mis on Sketch Up PRO
  2. Sketch Up PRO modelleerimise põhioskused
  3. Praktilise töö esitlus

6

20

2

28

Kokku:

6

20

2

28

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (lauad, toolid, arvuti, projektor). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.

Varasem arvuti kasutamise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Koolitatav on kohustatud osalema 70% nii kursuse auditoorses kui praktilises töös. Praktilised tööd peavad olema sooritatud ja vastama esitatud nõuetele. Hindamine on mitteeristav.

 

Praktilise töö hindamismeetod:

-           Õppija loob vabalt valitud teemal programmi SketchUp PRO abil 3D-mudeli ja esitleb seda.

Praktilise töö hindamiskriteerium:

-           Hinnatakse töövõtete kasutamist, teostuse korrektsust ja ülesehitust.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Erki Rapur - Tallinna Tehnikakõrgkool, masinaehitus (2016.a). Projekteerijana töökogemust 12 a.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 10.11.2020
Käskkirja number: nr 1-2/20
Õppekava koostamise alus: Kujundaja, tase 4, kompetents B.2.9 3D modelleerimine

Registreeri

Tagasi kalendrisse