MS Exceli kesktasemel kasutamine igapäevatöös (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinu kasutab oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel kesktasemel.
Toimumise aeg: 15.06.2021 - 30.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktiline: 23 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 11 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
 • Tatjana Kartsev (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan

15.06.2021 kell 16:45-20:00 Klassiruum TM105
16.06.2021 kell 16:45-20:00
17.06.2021 kell 16:45-20:00
21.06.2021 kell 16:45-20:00
28.06.2021 kell 16:45-20:00
29.06.2021 kell 16:45-20:00
30.06.2021 kell 16:45-20:00
NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • saab aru tabelarvutuse olemusest ja mõistab selle kasutamise võimalusi,
 • loob ja kasutab iseseisvalt arvutustabeleid ja koostab diagramme,
 • mõistab töölehtede süsteemi eripära ja kasutab seda,
 • saab aru liigendtabeli- ja liigenddiagrammi olemusest.
Sihtgrupid: Oma töös tabelarvutusprogrammi MS Excel vajavad erinevates valdkondades töötavad inimesed (klienditeenindajad, laotöölised, esmatasandi juhid jne).

Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. auditoorse töö teemad  - 5 tundi

 • Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) – 1 t
 • Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine – 2   t
 • Töölehtede süsteem - 1 t
 • Liigendtabel ja liigenddiagramm – 1 t

2. praktilise töö lühikirjeldus – 23 tundi

Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.

 • Tabelarvutuse olemus ja kasutusvõimalused (osalejate varasemate teadmiste ühtlustamiseks) – 1 t
 • Töö andmetabelitega ja diagrammide kasutamine (arvutused tabelis ja funktsioonide kasutamine, diagrammi loomine ja vormindamine, töö suurte andmehulkadega) – 8 t
 • Töölehtede süsteem (töötamine mitmest töölehest koosneva andmebaasiga) - 7 t
 • Liigendtabel ja liigenddiagramm (ülevaade liigendtabeli Pivot Table ja liigenddiagrammi Pivot Chart olemusest ja kasutamisest) – 7 t

Õppekava on koostanud Viive Karusion.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktilised harjutused Rahuldava tulemuse saavutamiseks: - koostab ja töötleb iseseisvalt keskmise raskusega tabelarvutuse tabeleid ja lisab neile diagramme, -leiab iseseisvalt nõutava info suuri andmehulki sisaldavatest tabelitest kasutades selleks andmete sorteerimist ja filtreerimist, -kasutab juhendi alusel töölehtede süsteemi, sh töölehtede rühmitamist ja lehti siduvaid valemeid, -koostab ja töötleb juhendi alusel lihtsaid liigendtabeleid ja liigenddiagramme.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus iga õppija jaoks on töölaud ja arvuti. Klassis on videoprojektor ja ekraan või televiisor ning statsionaarne tahvel. Vajadusel saab kasutada pabertahvlit. Kogu koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus. Õpetamisel kasutatavad programmid on Windows 10, Office 2013.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks peab olema arvuti kasutamise oskus algtasemel ja tabelarvutusprogrammis MS Excel tabeli täitmise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane osalema vähemalt 70% õppetöös ja sooritama vähemalt 80% kõigist praktilistest harjutustest vähemalt rahuldavalt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Riina Reinumägi. (2014). Excel 2010 -2013 tavakasutajale. Binari Pro OÜ.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vajalik informaatikaõpetaja kutse ja sellealane töökogemus. Soovitav täiskasvanute
koolitaja kutse ja/või töökogemus.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/12
Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on võetud ECDL Tabelitöötluse baasmoodul. Tabelarvutamise oskust eeldavad paljud kutsestandardid. Nt Kutsestandard Kokk 4. taseme kompetents B.2.15 (16). Kokad teevad kalkulatsioone MS Exceli programmis.

Tagasi kalendrisse