Tehniline joonestamine (AutoCAD)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusele ootame huvilisi, kes soovivad omandada või vajavad tööülesannetest lähtudes masinjoonestamise jooniste lugemise oskust, selle tehnoloogiat ja soovivad saada tarkvarast põhjalikumat ülevaadet.
Toimumise aeg: 06.09.2021 - 06.10.2021
Registreerimine avatud 07.06.2021
Registreerimine suletud alates 06.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 10 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma kaks korda nädalas E ja K kell 16-19.15 järgmistel kuupäevadel:

E 06.09
K 08.09
E 13.09
K 15.09
E 20.09
K 22.09
E 27.09
K 29.09
E 04.10
K 06.10
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Tunneb kasutatava tarkvara 2D keskkonda
  • Omab tehniliste jooniste lugemise oskust
  • Koostab ja vormistab joonised AutoCAD 2D keskkonnas
  • Vormistab joonise väljaprindilehel
Sihtgrupid: Metallitööstuse, puidutööstuse, ehituse ja veemajanduse projektidega ja projekteerimisega seotud töötajad ja teised huvilised.
Sisukirjeldus:

1. Keskkonna häälestamine ja töölaud

2. Joonestamise käsud

3. Modifitseerimiskäsud

4. Mudelite loomine 3D keskkonnas

5. Jooniste keskkond ja mudeliruum

6. Kirjanurk ja mõõtkava

7. Plokkide loomine, lisamine ja kasutamine

8. Mõõtude kandmine joonistele

9. Jooniste printimine

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub arvutiklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.

Arvuti kasutamise oskus.
Lõpetamise tingimused:

Mooduli kokkuvõttev hindamine: MITTEERISTAV HINDAMINE. Lävend: 1. Osalemine vähemalt 70% õppetöös 2. Kõikide praktiliste ülesannete sooritamine. Õpiväljund omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Ülesanne 1: · Etteantud geomeetria joonestamine AutoCAD 2D keskkonnas

· Tunneb kasutatava tarkvara 3D keskkonda · Koostab 3D mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas

· Valmistab 3D mudelist tehnilise kolmvaate joonise.

Ülesanne 2: · Etteantud mudeli koostamine AutoCAD 3D keskkonnas ja kolmvaate joonise genereerimine

 

Kannab joonise erinevatele vaadetele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi

· Loob erinevaid mõõtmestamise stiile

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: • Türn, Leo. AutoCAD : käsiraamat. Tallinn : Ehitame, c2006. 608 lk. • Türn, Leo. AutoCAD 2002 : arvutijoonestaja käsiraamat. [Tallinn] : Ehitame, c2002. 280 lk. • Rahula, Võido. AutoCAD selgeks 9 tunniga : arvutigraafika õppevahend. Tallinn : V. Rahula, 2003. 20 lk. • Türn, Leo. Arvutijoonestus. I, AutoCAD : lühikonspekt. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000. 300 lk. Elektrooniline juhendmatrjal: http://poolma.ee/joonestamine/acad/acad.html
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Erki Rapur - Tallinna Tehnikakõrgkool, masinaehitus (2016.a). Projekteerijana töökogemust 12 a.
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard tisler, tase 4 Kompetentsid B.2.1 ettevalmistustööd puidu- ja puidupõhiste materjalide töötlemiseks Kutsestandard koostelukksepp- tase 4 B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse