Toote reklaamvideo- ja helitöötlus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kui oled mõelnud, et peaksid tegema enda ettevõttele/toodetele ise reklaame. Oled valinud õige koolituse.
Toimumise aeg: 17.09.2021 - 15.10.2021
Registreerimine avatud 02.02.2021
Registreerimine suletud alates 17.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 10 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Tanel Aavistu (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:
R 17.09 kell 10-13
R 24.09 kell 10-13
R 01.10 kell 10-13
R 08.10 kell 10-13
R 15.10 kell 10-13.45
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Kirjeldab tootevideo loomise protsessi ja töötleb videot, kasutades videotöötlemise tarkvara.
  • Töötleb ja digiteerib helifaili.
  • Loob helifaili, lähtudes lähteülesandest ja tehnilistest vahenditest.
Sihtgrupid: Ettevõtjad, käsitöölised, kes turundavad enda tooteid intertnetis.
Sisukirjeldus:

Koolitusel õpitakse tootevideo loomist, töövahendeid, formaate, helitöötlust.

Õpisündmuse teemad:

 

Tootevideo loomine
Tootevideo tehnilised vahendeid
Video töötlemine videotöötlemise tarkvaraga
Video formaadid
Helitöötlusprogrammid
Heli digiteerimine  - tehnilised vahendeid ja töövõtteid
Helifaili töötlemine.
 
Iseseisev töö-  videoklippide filmimine 4 tundi

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub arvutiklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik
õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid

Hindamiskriteerium

Toote reklaamfail

kirjeldab tootevideo loomise protsessi lähtudes lähteülesandest; filmib tootevideo kasutades sobivaid tehnilisi vahendeid; töötleb videot kasutades videotöötlemise tarkvara; väljastab video sobivas formaadis; digiteerib heli kasutades tehnilisi vahendeid ja töövõtteid; töötleb helifaili lähtudes lähteülesandest; väljastab helifaili lähteülesandes kirjeldatud formaadis.

 

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tanel Aavistu - Valgamaa Kutseõppekeskus IT õpetaja ja reklaamvideod. Fotograafia projekt (www.visualsbytanel.com). Omandamas rakenduskõrgharidust Tallinna Tehnikakõrgkoolis, eriala transport ja logistika. Valgamaa Kutseõppekeskuses läbitud IT süsteemide ja riistvara spetsialiseerimise moodul, logistik tase 5.
Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Õppekava kinnitamise kuupäev: 10.11.2020
Käskkirja number: nr 1-2/20
Õppekava koostamise alus: Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekava e-kaubanduse spetsialist HTM kood (216202), tase 4, Moodul - Video ja helitöötlus.

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse