Pilveteenuse oskuslik kasutamine meeskonnatöös -Google rakenduse abil

Общая информация:
Краткое описание Kaugtööl vajalik abivahend, mis aitab lihtsustada meeskonnatööd.
Время проведения: 11.05.2021 - 28.09.2021
Регистрация открыта 02.02.2021
Регистрация закрыта с 13.05.2021
Язык проведения эстонский язык
Объем: 26 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 6 акад. часа (-ов)
  • Практический: 20 акад. часа (-ов)
Число участников: 10 до 10 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Преподаватели:
  • Kristjan Sepp ()
Учреждение-организатор: Valgamaa Kutseõppekeskus
Руководитель проектов: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Наблюдающий партнер: Haridus- ja Teadusministeerium
Место проведения
Место проведения: Valgamaa Kutseõppekeskus
Адрес: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Дополнительная информация: Koolitus hakkab toimuma kaks korda nädalas:
T 28.09 kell 17.30-20.45
N 30.09 kell 17.30-20.45
T 05.10 kell 17.30-20.45
N 07.10 kell 17.30-20.45
T 12.10 kell 16.30-21.15
N 14.10 kell 16.30-21.15
Описание
Результаты обучения:
  • kasutab Google Drive keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks ja jagamiseks
  • koostab Googel Form küsitlustarkvara küsimustike ja testide loomiseks ja haldamiseks
  • kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks
  • haldab Gmail keskkonda
Целевые группы: Oodatud on kõik huvilised.
Описание содержания:
Google pakub head lahendust pilveteenusena, tagasisideks, mahukate dokumentide jagamiseks ja ka  kiireks koostöötamiseks erinevates kohtades, jagades ühte dokumenti, saate üheaegselt märkmeid lisada. Need kõik on võimlaused, mis teevad töökohal sinu töö paremaks ja lihtsamaks.

Темы учебного мероприятия:
Gmaili keskkonna kasutamine: (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)
• Kasutajakonto loomine ja keskkonda sisenemine, turvakinnituse kasutamine; 
• E-kirja koostamine, saatmine (sh pimekoopia) ja saadud kirjadele vastamine; 
• E- kirja haldamine (teisaldamine, liigendamine, kustutamine, arhiveerimine, taastamine, tähistamine); 
• E-kirjade otsimine ja sorteerimine; 
• E-kirja printimise seaded; 
• Keskkonna vasaku menüü haldamine; 
• Kategooriate ja vahekaartide haldamine; 
• Üldised seaded (allkirja lisamine, puhkusevastaja kasutamine, meilivestluse vaate muutmine jm); 
• Filtrite kasutamine; 
• Erinevate e-posti kontode toomine oma Gmaili konto alla ja nende haldamine; 
• Kontaktide ja kontaktigruppide haldamine (lisamine, muutmine, kustutamine); 
• Gmaili keskkonna välimuse muutmine
Google Drive ja Googole Docs keskkond (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 5)
• Keskkonda sisenemine, seadete määramine 
• Failide ülesseadmine ja jagamine.
• Kaustade ja failide muutmine, teisaldamine
• Teksti dokumentide loomine ja mallide kasutamine 
• Dokumentide jagamine teistele kasutajatele ja kasutajaõiguste muutmine 
• Tabelite, diagrammide lisamine.
• Kommetaarid ja muutmise ajalugu
• Arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga
Google Form küsitlustarkvara kasutamine (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)
• Küsitlusdokumendi loomine, kujundamine 
• Eri tüüpi küsimuste sisestamine (valikvastustega, skaalaga, tabel-tüüpi ja vabas vormis vastustega tekstiküsimused) 
• Filterküsimuste kasutamine 
• Küsitluse kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine 
• Küsitluse saatmine lingina ning e-kirjana. Küsitluse sulgemine. 
• Vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse ja automaatselt genereeritud graafikutena
Google Slides (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 3)
•Ühis esitluse lisamine
• Mallid ja töö jagamine
•Kommentaarid ja muutused. Muutuste vastuvõtmine. Lahendatud kommentaarid
• Heli lisamine
• Automaatne esitluse näitamine
Google Calender võimalused (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)
• Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine 
• Sündmuste otsimine ja meeldetuletus 
• Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus 
• Ülesannete lisamine ja haldamine
Google Meet ja Hangouts (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)
•Vestluse alustamine Google Hangoutsi abil. Linkide failide jagamine.
•Google Meet koosolekuga liitumine, koosoleku alustamine. Ekraani jagamine. Vestlusakna kasutamine.
•Koosoleku kalendrisse planeerimine.

Форма обучения: auditoorne
Описание учебной среды: Koolitus toimub arvutiklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Способы оценок: Mitteeristav hindamine
Предпосылка для участия: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.
Условия окончания:
70% osavõtt.
Hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid
Praktiline ülesanne nr 1
Gmaili nõuetekohane seadistamine Seadistab G maili vastu võtma kirju suhtlus.ee kontolt
Praktiline ülesanne nr 2
Dokumendi nõuetekohane koostamine. Koostab ja vormindab etteantud dokumendi ja annab selle ühiskasutusse õpetajaga
Praktiline ülesanne nr 3
Küsitluse koostamine, läbiviimine ja Google Drive abil kokkuvõtte tegemine. Küsitluse koostamine etteantud ülesande alusel, millele kaasõppurid vastavad ning kokkuvõtete tegemine, kasutades selleks Google Drive`i võimalusi.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).

Тип документа: Tunnistus
Перечень учебных материалов: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Kristjan Sepp - lõpetanud Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialist eriala (2020.a). Omab Eesti Maaülikooli metsamajanduse magistrikraadi (2019.a)
Группа учебной программы: Arvutikasutus
Дата утверждения учебной программы: 10.11.2020
Номер приказа: nr 1-2/20
Основание для составления учебной программы: Kutsestandard Bürootöötaja tase 4 B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine, B.2.3 Töö dokumentidega

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю