Pilveteenuse oskuslik kasutamine meeskonnatöös -Google rakenduse abil

General information:
Short description Kaugtööl vajalik abivahend, mis aitab lihtsustada meeskonnatööd.
Study event time: 11.05.2021 - 28.09.2021
Registration opened 02.02.2021
Registration ends as of 13.05.2021
Language of instruction Estonian
Workload: 26 acad/h
  • Classroom: 6 acad/h
  • Practical: 20 acad/h
Number of participants: 10 To 10 participants
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Trainers:
  • Kristjan Sepp ()
Organizing institution: Valgamaa Kutseõppekeskus
Project manager: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Study event location
Study event location: Valgamaa Kutseõppekeskus
Address: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Additional information: Koolitus hakkab toimuma kaks korda nädalas:
T 28.09 kell 17.30-20.45
N 30.09 kell 17.30-20.45
T 05.10 kell 17.30-20.45
N 07.10 kell 17.30-20.45
T 12.10 kell 16.30-21.15
N 14.10 kell 16.30-21.15
Description
Learning outcomes:
  • kasutab Google Drive keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks ja jagamiseks
  • koostab Googel Form küsitlustarkvara küsimustike ja testide loomiseks ja haldamiseks
  • kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks
  • haldab Gmail keskkonda
Target groups: Oodatud on kõik huvilised.
Description:
Google pakub head lahendust pilveteenusena, tagasisideks, mahukate dokumentide jagamiseks ja ka  kiireks koostöötamiseks erinevates kohtades, jagades ühte dokumenti, saate üheaegselt märkmeid lisada. Need kõik on võimlaused, mis teevad töökohal sinu töö paremaks ja lihtsamaks.

Study event topics:
Gmaili keskkonna kasutamine: (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)
• Kasutajakonto loomine ja keskkonda sisenemine, turvakinnituse kasutamine; 
• E-kirja koostamine, saatmine (sh pimekoopia) ja saadud kirjadele vastamine; 
• E- kirja haldamine (teisaldamine, liigendamine, kustutamine, arhiveerimine, taastamine, tähistamine); 
• E-kirjade otsimine ja sorteerimine; 
• E-kirja printimise seaded; 
• Keskkonna vasaku menüü haldamine; 
• Kategooriate ja vahekaartide haldamine; 
• Üldised seaded (allkirja lisamine, puhkusevastaja kasutamine, meilivestluse vaate muutmine jm); 
• Filtrite kasutamine; 
• Erinevate e-posti kontode toomine oma Gmaili konto alla ja nende haldamine; 
• Kontaktide ja kontaktigruppide haldamine (lisamine, muutmine, kustutamine); 
• Gmaili keskkonna välimuse muutmine
Google Drive ja Googole Docs keskkond (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 5)
• Keskkonda sisenemine, seadete määramine 
• Failide ülesseadmine ja jagamine.
• Kaustade ja failide muutmine, teisaldamine
• Teksti dokumentide loomine ja mallide kasutamine 
• Dokumentide jagamine teistele kasutajatele ja kasutajaõiguste muutmine 
• Tabelite, diagrammide lisamine.
• Kommetaarid ja muutmise ajalugu
• Arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga
Google Form küsitlustarkvara kasutamine (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)
• Küsitlusdokumendi loomine, kujundamine 
• Eri tüüpi küsimuste sisestamine (valikvastustega, skaalaga, tabel-tüüpi ja vabas vormis vastustega tekstiküsimused) 
• Filterküsimuste kasutamine 
• Küsitluse kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine 
• Küsitluse saatmine lingina ning e-kirjana. Küsitluse sulgemine. 
• Vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse ja automaatselt genereeritud graafikutena
Google Slides (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 3)
•Ühis esitluse lisamine
• Mallid ja töö jagamine
•Kommentaarid ja muutused. Muutuste vastuvõtmine. Lahendatud kommentaarid
• Heli lisamine
• Automaatne esitluse näitamine
Google Calender võimalused (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)
• Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine 
• Sündmuste otsimine ja meeldetuletus 
• Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus 
• Ülesannete lisamine ja haldamine
Google Meet ja Hangouts (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)
•Vestluse alustamine Google Hangoutsi abil. Linkide failide jagamine.
•Google Meet koosolekuga liitumine, koosoleku alustamine. Ekraani jagamine. Vestlusakna kasutamine.
•Koosoleku kalendrisse planeerimine.

Study form: auditoorne
Learning environment: Koolitus toimub arvutiklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Evaluation methods: Mitteeristav hindamine
Pre-requisites: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.
Criteria for completion:
70% osavõtt.
Hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid
Praktiline ülesanne nr 1
Gmaili nõuetekohane seadistamine Seadistab G maili vastu võtma kirju suhtlus.ee kontolt
Praktiline ülesanne nr 2
Dokumendi nõuetekohane koostamine. Koostab ja vormindab etteantud dokumendi ja annab selle ühiskasutusse õpetajaga
Praktiline ülesanne nr 3
Küsitluse koostamine, läbiviimine ja Google Drive abil kokkuvõtte tegemine. Küsitluse koostamine etteantud ülesande alusel, millele kaasõppurid vastavad ning kokkuvõtete tegemine, kasutades selleks Google Drive`i võimalusi.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).

Document type: Tunnistus
Teaching materials: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Qualification description: Kristjan Sepp - lõpetanud Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialist eriala (2020.a). Omab Eesti Maaülikooli metsamajanduse magistrikraadi (2019.a)
Course description group: Arvutikasutus
Date of approval of study programme: 10.11.2020
Directive number: nr 1-2/20
Basis for compiling a study programme: Kutsestandard Bürootöötaja tase 4 B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine, B.2.3 Töö dokumentidega

Register

Back to study calendar