Pilveteenuse oskuslik kasutamine meeskonnatöös Google'i rakenduse abil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kaugtööl vajalik abivahend, mis aitab lihtsustada meeskonnatööd.
Toimumise aeg: 28.09.2021 - 14.10.2021
Registreerimine avatud 02.02.2021
Registreerimine suletud alates 28.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2021. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

 • Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.


 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
 • Kristjan Sepp ()
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma kaks korda nädalas:
T 28.09 kell 17.30-20.45
N 30.09 kell 17.30-20.45
T 05.10 kell 17.30-20.45
N 07.10 kell 17.30-20.45
T 12.10 kell 16.30-21.15
N 14.10 kell 16.30-21.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 1. kasutab Google Drive'i keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks ja jagamiseks
 2. koostab Google Form küsitlustarkvara küsimustike ja testide loomiseks ja haldamiseks
 3. kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks
 4. haldab GMail keskkonda
Sihtgrupid: Oodatud on kõik huvilised.
Sisukirjeldus:

Google pakub head lahendust pilveteenusena, tagasisideks, mahukate dokumentide jagamiseks ja ka  kiireks koostöötamiseks erinevates kohtades, jagades ühte dokumenti, saate üheaegselt märkmeid lisada. Need kõik on võimlaused, mis teevad töökohal sinu töö paremaks ja lihtsamaks.

Õpisündmuse teemad:

Gmaili keskkonna kasutamine: (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)

 • Kasutajakonto loomine ja keskkonda sisenemine, turvakinnituse kasutamine; 
 • E-kirja koostamine, saatmine (sh pimekoopia) ja saadud kirjadele vastamine; 
 • E- kirja haldamine (teisaldamine, liigendamine, kustutamine, arhiveerimine, taastamine, tähistamine); 
 • E-kirjade otsimine ja sorteerimine; 
 • E-kirja printimise seaded; 
 • Keskkonna vasaku menüü haldamine; 
 • Kategooriate ja vahekaartide haldamine; 
 • Üldised seaded (allkirja lisamine, puhkusevastaja kasutamine, meilivestluse vaate muutmine jm); 
 • Filtrite kasutamine; 
 • Erinevate e-posti kontode toomine oma Gmaili konto alla ja nende haldamine; 
 • Kontaktide ja kontaktigruppide haldamine (lisamine, muutmine, kustutamine); 
 • Gmaili keskkonna välimuse muutmine

Google Drive ja Googole Docs keskkond (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 5)

 • Keskkonda sisenemine, seadete määramine 
 • Failide ülesseadmine ja jagamine.
 • Kaustade ja failide muutmine, teisaldamine
 • Teksti dokumentide loomine ja mallide kasutamine 
 • Dokumentide jagamine teistele kasutajatele ja kasutajaõiguste muutmine 
 • Tabelite, diagrammide lisamine.
 • Kommetaarid ja muutmise ajalugu
 • Arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga

Google Form küsitlustarkvara kasutamine (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)

 • Küsitlusdokumendi loomine, kujundamine 
 • Eri tüüpi küsimuste sisestamine (valikvastustega, skaalaga, tabel-tüüpi ja vabas vormis vastustega tekstiküsimused) 
 • Filterküsimuste kasutamine 
 • Küsitluse kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine 
 • Küsitluse saatmine lingina ning e-kirjana. Küsitluse sulgemine. 
 • Vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse ja automaatselt genereeritud graafikutena

Google Slides (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 3)

 • Ühisesitluse lisamine
 • Mallid ja töö jagamine
 • Kommentaarid ja muutused. Muutuste vastuvõtmine. Lahendatud kommentaarid
 • Heli lisamine
 • Automaatne esitluse näitamine

Google Calender võimalused (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)

 • Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine 
 • Sündmuste otsimine ja meeldetuletus 
 • Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus 
 • Ülesannete lisamine ja haldamine

Google Meet ja Hangouts (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)

 • Vestluse alustamine Google Hangoutsi abil. Linkide failide jagamine.
 • Google Meet koosolekuga liitumine, koosoleku alustamine. Ekraani jagamine. Vestlusakna kasutamine.
 • Koosoleku kalendrisse planeerimine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Osavõtt 70%
Praktiline ülesanne nr 1 Gmaili nõuetekohane seadistamine Seadistab G maili vastu võtma kirju suhtlus.ee kontolt
Praktiline ülesanne nr 2 Dokumendi nõuetekohane koostamine. Koostab ja vormindab etteantud dokumendi ja annab selle ühiskasutusse õpetajaga
Praktiline ülesanne nr 3 Küsitluse koostamine, läbiviimine ja Google Drive abil kokkuvõtte tegemine. Küsitluse koostamine etteantud ülesande alusel, millele kaasõppurid vastavad ning kokkuvõtete tegemine, kasutades selleks Google Drive`i võimalusi.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub arvutiklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Koolituse sihtrühma ei kuulu riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.
Lõpetamise tingimused:

Osavõtt vähemalt 70% mahust ning praktiliste ülesannete (3) sooritamine hindmiskriteeriumite kohaselt

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kristjan Sepp on lõpetanud Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialisti eriala 2020. aastal ning omab Eesti Maaülikooli metsamajanduse magistrikraadi aastast 2019.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 10.11.2020
Käskkirja number: nr 1-2/20
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Bürootöötaja tase 4 B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine, B.2.3 Töö dokumentidega
1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse