Insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhend - ravijuhendi koolitus esmatasandile ja eriarstidele (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Korraldada insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhendi ravijuhendi koolitused.
Toimumise aeg: 09.04.2021 - 09.04.2021
Kontaktpäev:
  • Koolituse ajakava (09.04.2021 09:00 - 09.04.2021 14:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 75 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Annika Suurküla (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
  • Heili Piilberg (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
  • Annelii Jürgenson (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhend - ravijuhendi koolitus esmatasandile ja eriarstidele (e-kursus)
Kirjeldus
Õpiväljundid:

·      omab ülevaadet ravijuhendi koostamisest, ravijuhendi käsitlusalast, soovitustest;

·      teab taastusravi põhimõtteid insuldihaigel;

·      teab taastusravile suunamise algoritmi; 

·      oskab hinnata statsionaarse taastusravi efektiivsust;

·      teab statsionaarse taastusravi kestust ja intensiivsust ning mittestatsionaarset taastusravi; 

·      oskab hinnata insuldijärgset neelamishäiret;

·      teab kõne- ja kõnnihäire ning käelise tegevuse häire taastusravi korraldust; 

·      teab sõidukijuhtimise võime käsitlust insuldijärgselt; 

·      oskab relvaloa taotlemisel hinnata insuldihaige võimekust.

Sihtgrupid: arstid (perearstid, neuroloogid, sisearstid, geriaatrid jt) ning pereõed
Eesmärgid: Anda õppijatele insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhendi ravijuhendi alased teadmised.
Sisukirjeldus:

·     ülevaade ravijuhendi koostamisest, ravijuhendi käsitlusala, soovitused;

·      taastusravi põhimõtted insuldihaigel;

·      taastusravile suunamise algoritm; 

·      statsionaarse taastusravi efektiivsuse hindamine;

·      statsionaarse taastusravi kestus ja intensiivsus; 

·      mittestatsionaarne taastusravi; 

·      insuldijärgse neelamishäire hindamine;

·      kõnehäirete taastusravi korraldus; 

·      kõnnihäire taastusravi korraldus; 

·      käelise tegevuse häire taastusravi korraldus; 

·      sõidukijuhtimise võime käsitlus insuldijärgselt; 

·      relvaloa taotlemise hinnata insuldihaige võimekust.

Õpisündmuse teemad:

  ·     ülevaade ravijuhendi koostamisest, ravijuhendi käsitlusala, soovitused;

·      taastusravi põhimõtted insuldihaigel;

·      taastusravile suunamise algoritm; 

·      statsionaarse taastusravi efektiivsuse hindamine;

·      statsionaarse taastusravi kestus ja intensiivsus; 

·      mittestatsionaarne taastusravi; 

·      insuldijärgse neelamishäire hindamine;

·      kõnehäirete taastusravi korraldus; 

·      kõnnihäire taastusravi korraldus; 

·      käelise tegevuse häire taastusravi korraldus; 

·      sõidukijuhtimise võime käsitlus insuldijärgselt; 

·      relvaloa taotlemise hinnata insuldihaige võimekust.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Zoomi keskkond
Hindamisviisid: Õpiväljundite omandamist kontrollitakse iga teema lõpus küsimustega.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb koolitusel 100%. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: kõrgharidus, valdkonnas töötamise kogemus
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Koolituse ajakava - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2021 09:00 - 09.04.2021 14:30

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse