Targalt internetis III kooliastme, gümnaasiumi ning kutsekooli klassijuhatajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-ohutus (ohutu käitumine internetis) on teema, mida peavad koolis õppijatele õpetama kõik õpetajad (eriti klassijuhataja). Targalt Internetis kursus aitab igal õpetajal tõsta oma taset digiõpetajana ja pöörata tähelepanu nii iseenda kui ka õpilaste ohu
Toimumise aeg: 27.10.2014 - 08.01.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • Birgy Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium)
  • Anneli Rumm (Tallinna Haridusamet)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=10642
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: 27.10 kell 18.00 sissejuhatav veebinar; I õppenädal algab 03.11. Kursus lõpeb auitoorse päevaga 08.01.2015 kell 10.00 -14.00 Pelgulinna Gümnaasiumis
Kirjeldus
Õpiväljundid:

mõistab e-ohutuse valdkonna olulisemaid trende Eestis ja mujal
osakab valida sobivaid tehnilisi vahendeid oma arvuti, mobiili jms tegevuse turvamiseks internetis
osakab ära tunda potentsiaalselt ohtlikku tegevust enda suhtes ehk tuvastada probleem
osakab abi saamiseks pöörduda vajalikesse kohtadesse või võtta midagi ise ette, kui kogetakse või märgatakse midagi ebameeldivat
kaardistab, mida teen internetis ise ja mida teevad teised, millisel astmel on e-ohutuse alal minu töökoht/kool
osakab keskkondadesse kontosid luua, turvaliselt ja privaatselt seadistada ja neist eemalduda
osakab aidata õpilastel internetis tegutseda viisakalt ja üksteisest hoolivalt.

Sihtgrupid: III kooliastme, gümnaasiumi ja kutsekoolide klassijuhatajatele
Eesmärgid: Kursuse lõpetanu teab ja tunneb peamisi internetiohtusid ning oskab oma õpilasi probleemide ilmnemisel juhendada.
Sisukirjeldus:

E-ohutus (ohutu käitumine internetis) on teema, mida peavad koolis õppijatele õpetama kõik õpetajad (eriti klassijuhataja). Targalt Internetis kursus aitab igal õpetajal tõsta oma taset digiõpetajana ja pöörata tähelepanu nii iseenda kui ka õpilaste ohutule käitumisele internetis.

Kursusel õpitav annab vajalikud oskused muutmaks oma arvuti või nutiseadet kasutamine turvaliseks, aitab mõista õpetaja ja õpilase rolli sotsiaalvõrgustikes, läbi viia interneti otsingu ja leitut vajadusel ka eemaldada, luua teie klassi puudutavad interneti ohutuse heakorra reeglid.

Toredaid näiteid kursuslaste töödest "Kaasaja kevade"
http://koolielu.ee/info/readnews/407303/koolielu-jarjejutt-kaasaja-kevade
http://koolielu.ee/info/readnews/407380/koolielu-jarjejutt-kaasaja-kevade-osa-ii
http://koolielu.ee/info/readnews/407475/koolielu-jarjejutt-kaasaja-kevade-osa-iii
http://koolielu.ee/info/readnews/407570/koolielu-jarjejutt-kaasaja-kevade-viimane-osa

Soovi korral tutvu B. Lorenzi artiklitega "Internetiohutus on iga õpetaja ja kooli väljakutse" http://koolielu.ee/info/readnews/467714/internetiohutus-on-iga-opetaja-ja-kooli-valjakutse (02. oktoober 2015), "E-ohutuse reeglite loomine koolis" http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=14070 (13. aprill 2015).

Õpisündmuse teemad:

Koolitus algab tutvustusega olukorrast maailmas - kas Eesti õpetajad ja õpilased on selles vallas tegijad või mitte? Järgmised olulised teemad aitavad saada hakkama tehnikaga turvaliselt (kuidas arvuti hoida vaba viirustest, kuidas hallata oma nutiseadet, kuidas krediitkaardi andmeid kogemata mitte maailmaga jagada); olla oskuslik e-õpetaja, kellel on hea online reputatsioon (arutame ka kuidas seda parendada); uurime erinevaid ohte läbi avaliku info ja kontode loomise ning privaatsuse seadete oskamatu kasutamise; mõtiskleme milline peaks olema õpetaja ja õpilase kui ka lapsevanema suhtlus läbi tehnoloogia (olla sõber või mitte)? Kõige lõpus kirjutame üles meie klassi või kooli reeglid, mille abil saaksime kõik ühiselt olla internetis targemad ja turvalisemad.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Baasteadmised arvuti-ja Interneti kasutamisest
Lõpetamise tingimused:

Kodutööde õigeaegne esitamine, aktiivne osalemine kursuse foorumis

Koolitusel lahendatavad ülesanded on: valikvastustega e-test, väike arvamusloo kirjutamine, jutulõnga punumine, otsing internetis, oma klassi reeglite sõnastamine või oma koolile Euroopa Interneti Ohutuse Tunnusmärgi taotlemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: e-ohutus, internet, targalt internetis, digitaalne keskkond, nutiseadmed; targalt internetis, targalt, internetis
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse