A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistuskursus
Toimumise aeg: 24.08.2021 - 01.03.2022
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 11.09.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 220 akad. tundi
  • Auditoorne: 160 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 1304 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Annika Saarmann (Valga Gümnaasium)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma kaks korda nädalas:
T kell 15-18
N kell 9-12

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kuulamine: mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega, õpitud temaatika piires (nt pere, kodu, töö, vaba aeg).

Lugemine: mõistab lihtsaid tekste, lühikesi isiklikke kirju ning igapäevaste juhiste, siltide või teadete sisu, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.

Rääkimine: väljendab ennast lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljendab igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires; vastab lihtsatele küsimustele ja väidetele.

Kirjutamine: koostab lihtsaid lauseid igapäevastel teemadel (perekond, haridus, töö, elutingimused); kirjutab lihtsaid, lühikesi, igapäevaelu puudutavaid sõnumeid ja isiklikke kirju.

Sihtgrupid: Nõuded õppe alustamiseks
A1teadmised eesti keelest (A1 tase)
Õpingu alustamise eelduseks on algsed keeleteadmised. Õppijate keeloskustase selgitatakse välja kirjaliku ja/või suulise testiga enne koolitust, mis kinnitab õpingute jätkamist A2-taseme rühmas.
Sisukirjeldus:

Suhtluskeel:

1) Isikututvustus: (tervitamine, viisakusväljendid) Tutvustamine ja tutvumine. Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus. Kontaktandmed. Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased ja sõbrad (amet, vanus, välimus, riided, värvid, iseloom).

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Koduümbrus (asukoht, transport, linnaosa). Maja, ruumide otstarve. Korter (üür, maksud, teenuste hinnad, mugavused). Mööbel, kodumasinad, majapidamistarbed. Külla kutsumine, külaliste vastuvõtmine, tervitused, õnnitlused. Kodutööd.

3) Haridus: Haridustee (õppeained, õpetajad, kodutööd). Elukutsed ja õpingute valik. Täiendkoolitus, elukutse valik. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Huvialakoolid.

4) Elukutse, amet ja töö: Elukutsete nimetused ja nendega seotud tegevused. Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, palk, puhkus, kollektiiv. Päevaplaan. Töökoha otsimine. Intervjuu tööandjaga.

5) Teenindus: Teenindusasutuse info, asukoht, lahtiolekuaeg. Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, ateljee sisustussalong jne). Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine).  Kohvik, baar, restoran.  Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga). Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank).

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Inimese keha ja kehaosad. Haigused, õnnetusjuhtumid. Kiirabi, arsti kojukutsed. Ravimite võtmine. Apteek (info hankimine). Tervisekeskus (eriarstid, arsti vastuvõtule registreerimine).                                                      

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kino, TV ja videofilmid. Teater, kontserdid, näitused, muuseumid. Tervisesport. Televisiooni- ja raadiosaated. Sõbrad ja tuttavad (sünnipäevad, tähtpäevad ja pühad ). Huvid, kultuurihuvid, hobid. Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Söök ja jook: Toiduained (liha-, kala-, piimatooted, juurviljad, puuviljad ja marjad jne.). Söögikohad ja väljas söömine. Vestlused teenindajatega (info küsimine, tellimused, menüü). Toidu valmistamine, retseptid. Toitumisharjumused.

9) Keskkond, loodus, ilm: Kodukoht ja selle ümbrus. Kodu ostmine, otsimine, üürimine. Teejuhatamine. Ilmateade, ilm. Aastaajad. Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

10) Transport ja tee küsimine: Liiklusvahendid, liiklemine linnas. Ühistransport ja sõiduplaanid. Sõidupiletid ja sõidusihtpunkt. Tee juhatamine, küsimine.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3. Klassiruumid grupiõppe ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud interaktiivsetahvli/pabertahvli ja arvutiga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, videoprojektori kasutamise võimalus ning internetiühendus.
Hindamisviisid: Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele, ettevalmistust auditoorseks tööks.
Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust.
Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
Kirjutamine – koostab lühikese kirja, moodustab grammatiliselt korrektseid lauseid.
Lõpetamise tingimused:

Hindamisel lähtume A2-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele 0-A1“. 2012 või I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d). Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1 töölehed Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1 Sõnad ja väljendid. Lisamaterjalid: L. Kingisepp, M. Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele“, 2015; L. Kingisepp, M. Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele lugemisoskuse arendamiseks A2- tasemele“, 2015; L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks!“, 2015; A. Epner „Eesti keele A2-taseme eksam“, 2011; M. Kitsnik „Kirjuta mulle“, 2012; S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“, 2012; Eestikeelsed ajalehed. Õppevideod (s.h Jänku Juss) Keeleõppeprogramm Keeleklikk ( www.keeleklikk.ee) Veebisõnastikud (www.eki.ee ; www.aare.edu.ee ) õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara www.eki.ee/dict/psv/; eesti-vene ja vene-eesti e-sõnaraamatud http://portaal.eki.ee/dict/ves/; Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest www.enagueesti.ee ; www.meis.ee/raamatukogu; www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi haridus või eesti keele õpetaja kutse. Muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. Koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.
Õppekavarühm: Keeleõpe
Märksõnad: eesti keel, tasemeeksam

Registreeri

Tagasi kalendrisse