Registreerumine:

Teeme videot: Filmora programmi algõpe, 13.09.2021 - 30.09.2021

Täpsem info

Filmiklippide filmimise ja monteerimise oskuseid ning algteadmised stsenaariumist, filmimisest, Filmora programmi abil video monteerimisest nii arvutis kui nutiseadmes.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, leiad selle Äriregistri valikust. Kui Sa ei tööta, palun vali ameti väljas 'ei tööta' ning täpsusta mittetöötamise asjaolud. Korraldaja kogub seda infot lepingutingimuste täitmiseks seaduse alusel.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust

Tagasi toimumise/ kursuse juurde