Registreerumine:

Toodete turundus ja müük läbi E-kanalite, 07.05.2021 - 22.05.2021

Täpsem info

Sihtrühm: isikud vanuses 18-65, kes on huvitatud toodete turunduse-ja müügialaste teadmiste omandamisest või arendamisest. Kursusel osalejal on vähemalt põhiharidus ning on keskharidust omandamas või omab keskharidust või erialane kutseharidus.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, leiad selle Äriregistri valikust. Kui Sa ei tööta, palun vali ameti väljas 'ei tööta' ning täpsusta mittetöötamise asjaolud. Korraldaja kogub seda infot lepingutingimuste täitmiseks seaduse alusel.
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust

Tagasi toimumise/ kursuse juurde