Registreerumine:

Reservmeeskonna koolitamine eriolukorras toimetulekuks hoolekandetöös, 25.03.2021 - 04.05.2021

Täpsem info

Covid-19 puhang on näidanud, et sotsiaalhoolekande süsteemis võib eriolukorras minna vaja lisa- ja asendustööjõudu. Asendustööjõu vajaduse ilmnedes omavad koolituse lõpetanud kohest valmidust asendustegevuse alustamiseks (ei vaja enam lisaõpet). Baasteadm

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, leiad selle Äriregistri valikust. Kui Sa ei tööta, palun vali ameti väljas 'ei tööta' ning täpsusta mittetöötamise asjaolud. Korraldaja kogub seda infot lepingutingimuste täitmiseks seaduse alusel.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust

Tagasi toimumise/ kursuse juurde