FIE raamatupidamine programmidega MS Excel ja Merit Aktiva (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud FIE-dele, kes soovivad ise oma raamatupidamist teha ja kasutada raamatupidamise tarkvara ning saada riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi.
Toimumise aeg: 31.05.2021 - 17.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 34 akad. tundi
  • Auditoorne: 13 akad. tundi
  • Praktiline: 21 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
  • Angela Valner (Raamatupidamisbüroo Impera Osaühing)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan:

31.05.21 kell 16:00-19:15 Klassiruum PM140
01.06.21 kell 16:00-19:15
03.06.21 kell 16:00-19:15
07.06.21 kell 16:00-19:15
08.06.21 kell 16:00-19:15
10.06.21 kell 16:00-19:15
14.06.21 kell 16:00-19:15
15.06.21 kell 16:00-19:15
17.06.21 kell 16:00-19:15NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist, anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale komplekteerumist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse nendega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• tunneb FIE raamatupidamisaspekte, maksuseadusandlust ja töötasuarvestust;

• koostab raamatupidamisdokumente ja töötleb neid raamatupidamisregistrites;

• tunneb palgaarvestuse põhimõtteid (sh puhkus ja haigushüvitis);

• arvestab makse ja täidab maksudeklaratsioone;

•  tunneb digiraamatupidamist (Merit Aktiva ja Merit Palk kasutamine, e-arvete saatmine ja vastuvõtmine);

•oskab ühildada finantstarkvara muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice);

• on omandanud statistilise- ja andmeanalüüsi oskused (MS Excel);

• tunneb erinevaid riiklikke e-keskkondi (nt e-maksuamet, Haigekassa e-teenused, e-äriregister jt).

Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud FIE-dele, kes soovivad ise oma raamatupidamist teha ja kasutada raamatupidamise tarkvara ning saada riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi.

Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. FIE raamatupidamise korraldamist ja aruandlust reguleerivad õigusaktid. (1 audit t)

Õppijatele tutvustatakse seadusesätteid, mis reguleerivad FIE raamatupidamist.

2. Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud tulud ja kulud. Kassapõhine raamatupidamine. (2 audit t)

Selgitatakse, millised tulud ja kulud on FIE-del ettevõtlusega seotud ja millised mitte. Õpitakse, mis on kassapõhine raamatupidamine ja mille poolest see erineb tekkepõhisest.

3. Palgaarvestus (4 audit ja 6 pr t, kokku 10 t)

Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk. Andmete esitamine riiklike e-keskkondade kaudu (nt e-maksuameti töötajate register, Haigekassa e-teenused, e-töötukassa, eesti.ee - töövõimetuslehtede edastamine, avalduste esitamine sots.ametile jms).

4. Maksude arvestus (4 audit ja 4 pr t, kokku 8 t)

Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.

Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Ettevõtlustulu deklaratsiooni vorm E, käibedeklaratsiooni ja

TSD täitmine. E-maksuameti keskkond (sh maksudeklaratsioonide esitamine, maksude ajatamine, ettemaksukontode väljavõtted ja saldod, käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksukäitumise hinnang jms).

5. Raamatupidamise registrite ja algdokumentide koostamine MS Excelis. MS Exceli tööleht ja põhifunktsioonid  raamatupidamises (5 pr t). 

Õpitakse MS Excelis algdokumente (nt arved) koostama ja registreid pidama. Töötatakse MS Exceli töölehega.

6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 4 pr t, kokku 6 t). 

Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Erinevad aruanded.

 E-arvete saatmine ja vastuvõtmine. Finantstarkvara ühildamine muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice). Praktiline ülesanne.

7. Lõputöö (2 pr t)

Valikvastustega test. (praktil õpe) 


Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Hindamiseks peab tegema iseseisvalt valikvastustega testi FIE raamatupidamise kohta. Test peab vähemalt 75% ulatuses olema õigesti tehtud.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus iga õppija jaoks on töölaud ja arvuti. Klassis on videoprojektor ja ekraan või televiisor ning statsionaarne tahvel. Vajadusel saab kasutada pabertahvlit. Kogu koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud)
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks peavad õppijal olema algteadmised ja oskused arvutikasutuses.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane osalema vähemalt 70% õppetöö mahust ja

sooritama kirjaliku lõputöö vähemalt 75% ulatuses õigesti.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Lektori originaaljaotusmaterjalid koos ülesannetega Raamatupidamise seadus Äriseadustik Finants ja maksuarvestus. Keskküla J. 2018, Novare Invest. Maksuarvestuse ülesannete kogu. Keskküla J. 2019, Novare Invest. Finantsarvestus. Tikk J. 2016 Tallinn. Raamatupidamisteave Excel 2013-2016. Reinumägi, R. 2017. Tallinn: Binari Pro. Lingid internetis: 1. Raamatupidamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/127122016003 2. EV Raamatupidamise Toimkond: http://www.easb.ee 3. Raamatupidajate portaal raamatupidaja.ee: http://raamatupidaja.ee 4. Eesti Raamatupidajate Kogu: http://www.erk.ee 5. Raamatupidamise portaal Finance.ee: http://web.finance.ee 6. Maksu- ja Tolliamet: http://www.emta.ee 7. Raamatupidamisuudised: www.rup.ee 8. Raamatupidamise portaal: Rmp.ee http://www.rmp.ee/ 9. Eesti Haigekassa: https://www.haigekassa.ee 10. Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ 11. Töötukassa http://www.tootukassa.ee/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Angela Valner – BAK ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele, kogenud lektor.
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/14
Õppekava koostamise alus: Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamisalased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus ja B.2.2 Maksuarvestus.

Tagasi kalendrisse