Digilahendused personali värbamisel ja valikul (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Majanduse globaliseerumine, tööjõu liikumise vabadus ja tihenenud konkurents tööjõuturul nõuavad personali värbamise ja valikuga tegelevatelt inimestelt üha enam uusi teadmisi, oskusi ja vahendeid toimetulekuks piiratud aja- ja tööjõuressursi tingimustes
Toimumise aeg: 26.08.2021 - 23.09.2021
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 31.08.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (02.09.2021 09:00 - 02.09.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (09.09.2021 09:00 - 09.09.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (16.09.2021 09:00 - 16.09.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (23.09.2021 09:00 - 23.09.2021 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 133,20 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab personali värbamise ja valiku olemust ning ressursside säästmise vajadust personali värbamisel ja valikul;
 • oskab leida personali värbamiseks ja valikuks sobivaid digilahendusi;
 • oskab rakendada digilahendusi personali värbamisel ja valikul.
Sihtgrupid: personalispetsialistid, värbsamisspetsialistid, personalijuhid, personaliassistendid, juhiabid, raamatupidajad, struktuuriüksuste juhid, kes tegelevad personali värbamise ja valikuga
Eesmärgid: arendada personali värbamisel ja valikul digilahenduste kasutamise oskust
Sisukirjeldus:
 • Personali värbamise ja valiku olemus ning eripärad.
 • Personali värbamisel ja valikul kasutatavad meetodid:

            - traditsioonilised meetodid vs digilahendused;

            - tööotsinguportaalid (CV Keskus, cv.ee, GoWorkabit jne);

            - personali värbamisel ja valikul kasutatavad digilahendused (ServiceNow,             Applicant Tracking System, Recrur, Scrapers, Chatbot, RecRight, Seeker             Solutions, Videolind jne).

 • Personali värbamisel ja valikul kasutatavate meetodite eelised ja puudused.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi ruumides Rakveres, Rohuaia 12. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:
 • õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides
 • õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt värbamise ja valikuga seotud situatsioonülesande lahendamisega: Recrur keskkonnas etteantud kompleksülesande lahendamine
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: materjalid Moodle keskkonnas
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: personali värbamine, personali valik, digilahendused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.08.2021 09:00 - 26.08.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.09.2021 09:00 - 02.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.09.2021 09:00 - 09.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.09.2021 09:00 - 16.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.09.2021 09:00 - 23.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse