Digitaalsed töövahendid tegevusjuhendajale ja lapsehoidjale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppele on oodatud sotsiaalvaldkonna ja lasteasutuste töötajad, kes oma igapäevases töös vajavad digitaalsete vahendite ja ka kaugtööd toetavate lahenduste kasutamise oskuseid.
Toimumise aeg: 04.05.2021 - 03.06.2021
Registreerimine avatud 26.01.2021
Registreerimine suletud alates 28.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 14 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Kui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Koolitajad:
Korraldav asutus: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee, tel: 5081016
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://hkhk.edu.ee/et/digitaalsed-toovahendid-tegevusjuhendajale-ja-lapsehoidjale
Toimumise koht
Toimumise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Aadress: Ehitajate tee 3 , Uuemõisa alevik, 90401 , Lääne maakond, Eesti
URL: https://hkhk.edu.ee/et/kontakt
Lisainfo: Õpe toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse peahoone III korruse arvutiklassis
Kirjeldus
Õpiväljundid:

  1. seadistab  riistvara, algatab veebikõne ja juhib veebikoosolekut arvestades veebiturvalisusega ning netiketiga
  2. valib sobiva ühistööplatvormi kolleegide/kliendiga suhtlemiseks, arvestades isikuandmete kaitsega antud valdkonnas valib sobiva ühistööplatvormi kolleegide/kliendiga suhtlemiseks, arvestades isikuandmete kaitsega antud valdkonnas
  3. loob kuulutuse või  muu teaviku, kasutades selleks vabavaralist tarkvara ning loob oma loomingu ja leitud vahendite hoidmiseks ning süstematiseerimiseks lingikogu
  4. kasutab nutivahendit pildistamiseks, filmimiseks ja jagab oma loomingut, arvestades isikuandmete kaitse nõuetega antud valdkonnas
  5. otsib ja kasutab eesmärgipäraselt digitaalsete vahenditega toetatud tegevusi vastavalt kliendi vajadusele ja loob digitaalselt toetatud tegevusi kliendi arendamiseks 

  Sihtgrupid: Õppele on oodatud sotsiaalvaldkonna ja lasteasutuste töötajad, kes oma igapäevases töös vajavad digitaalsete vahendite ja ka kaugtööd toetavate lahenduste kasutamise oskuseid.
  Eesmärgid: Kaugtööoskuste ja digivahendite tööalane kasutamine sotsiaalvaldkonnas.
  Sisukirjeldus:
  • Lingikogu. Mõiste, kasutusotstarve ja sobivad keskkonnad. 
  • Ühistööplatvormid. Turvalisus ja privaatsus ühistöökeskkonnas.
  • Veebikõne ja veebikoosolek. Veebikoosoleku reeglid. Riist- ja tarkvara seadistamine veebikõnede jaoks.
  • Teaviku loomine. Teaviku elementaarne disain ja tehniline teostus.
  • Digitaalselt toetatud tegevused, valmislahendused. Metoodiline juhendamine leitud tegevuste puhul.
  • Digitaalselt koostatud tegevuste loomine. 
  • Nutivahendiga pildistamine, filmimine, elementaarne montaaž ja jagamine isikuandmete kaitse seadust silmas pidades. 
  Õpisündmuse teemad:
  • Lingikogu. Mõiste, kasutusotstarve ja sobivad keskkonnad. 
  • Ühistööplatvormid. Turvalisus ja privaatsus ühistöökeskkonnas.
  • Veebikõne ja veebikoosolek. Veebikoosoleku reeglid. Riist- ja tarkvara seadistamine veebikõnede jaoks.
  • Teaviku loomine. Teaviku elementaarne disain ja tehniline teostus.
  • Digitaalselt toetatud tegevused, valmislahendused. Metoodiline juhendamine leitud tegevuste puhul.
  • Digitaalselt koostatud tegevuste loomine. 
  • Nutivahendiga pildistamine, filmimine, elementaarne montaaž ja jagamine isikuandmete kaitse seadust silmas pidades. 
  Nõuded hindamisel:
  Meetod Kriteerium
  Oma lingikogu esitlemine veebikoosolekul Õppija esitab õppe jooksul valminud lingikogu oma leitud ja loodud tegvustest, piltidest ja videotest. Õppija on algatanud ühe ja osalenud vähemalt ühes veebikõnes.
  Õppevorm: auditoorne
  Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Haapsalu KHK arvutiklassis. Arvutiklass, 21 kohta. Komplekteeritud vajaliku tarkvaraga (MS Windows, MS Excel, Google Drive jms). Kõik vahendid ja ruumid vastavad töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele. Õpperuumidesse pääseb ka liikumispuudega õppija. Õppematerjalid koostab koolitaja ning jagab õppijatele kokkulepitud vormis ning keskkonnas. Kõik õppeks vajalikud vahendid annab kool, vajadusel saab õppija kasutada kooli raamatukogu, arvutiklassi. Õpet on võimalik ellu viia Google Meet keskkonnas.
  Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine.
  Osalemise eeldus: ● õppija kasutab internetti ja arvutit vähemalt algtasemel
  ● omab Google kontot
  Lõpetamise tingimused:

  Õppija on läbinud vähemalt 70% õppest ja täitnud lõpetamiseks vajalikud tingimused.

  Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
  Õppekavarühm: Arvutikasutus
  Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
  ESF logo
  Õppekava koostamise alus: Tegevusjuhendaja, tase 4. B.2.1-B.2.5. B.2.9. Lapsehoidja, tase 4 B.2.1-B.2.3, B.2.5 ja B.2.8

  Registreeri

  Tagasi kalendrisse