Andmebaaside loomine ja kasutamine (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel omandatakse oskus rakendada andmebaaside süsteeme (tehnoloogiaid) vähemalt algtasemel. Ettevõtjatele annab koolitus parema ettekujutuse, kuidas oma ettevõtte infosüsteemi täiendada/parendada.
Toimumise aeg: 17.05.2021 - 21.06.2021
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 17.05.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (17.05.2021 09:00 - 17.05.2021 14:00)
 • 2. kontaktpäev (24.05.2021 09:00 - 24.05.2021 14:00)
 • 3. kontaktpäev (31.05.2021 09:00 - 31.05.2021 14:00)
 • 4. kontaktpäev (07.06.2021 09:00 - 07.06.2021 14:00)
 • 5. kontaktpäev (14.06.2021 09:00 - 14.06.2021 14:00)
 • 6. kontaktpäev (18.06.2021 09:00 - 18.06.2021 14:00)
 • 7. kontaktpäev (21.06.2021 09:00 - 21.06.2021 12:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 133,20 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Meelis_Rebane/est
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada sobivaid andmete formaate, võtmeid, indekseid ning päringuid lihtsa andmebaasi kujundamisel;
 • oskab kasutada päringukeelt andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks;
 • rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks.

Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud arvutikasutajad, kes soovivad tundma õppida andmebaaside loomist, selle haldamist ja päringute koostamist.
Eesmärgid: Omandada teadmised ja oskused andmebaasi loomisest ja kasutamisest ning praktilised oskused SQL võimaluste kasutamiseks, andmetabelite ja päringute koostamiseks, vaadete kasutamiseks. Andmete agregeerimiseks ja filtreerimiseks ja andmebaasi kasutajate haldamiseks.
Sisukirjeldus:

 • Andmebaasi koostamise alused.
 • Andmetabelite koostamine. Väljade tüübid. Võtmed.
 • Andmete sisestamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine tabelis.
 • Relatsioonide kirjeldamine. Päringute koostamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine.
 • Mitme tabeli kasutamine.
 • Päringute koostamine. Avaldise koostamine.
 • Aruannete koostamine ja kujundamine (sooline ja vanuseline jaotus, keskmised jms). Menüüd.
 • Andmebaasi hooldamine, kasutajate õigused.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
andmebaasi koostamine loodud on töötav andmebaas; (struktuurdiagramm, andmetüübid); • andmebaas sisaldab piisavalt andmeid ja nende atribuute (min 3); • andmebaas koosneb vähemalt kuuest andmetabelist, nendevahelised seosed on loodud; • andmebaasi andmetel on sisestamisel määratud erinevad sätted (nt maskid); • andmebaasist on võimalik kätte saada etteantud nõuetele vastav informatsioon.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: arvutikasutamise baasoskus
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt:

 • loodud on töötav andmebaas;
 • loodud on andmebaasi mudel (struktuurdiagramm, andmetüübid);
 • andmebaas sisaldab piisavalt andmeid ja nende atribuute (min 3);
 • andmebaas koosneb vähemalt kuuest andmetabelist, nendevahelised seosed on loodud;
 • andmebaasi andmetel on sisestamisel määratud erinevad sätted (nt maskid);
 • andmebaasist on võimalik kätte saada etteantud nõuetele vastav informatsioon
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: andmebaasisüsteem MySQL, päringute koostamine, andmebaaside hooldamine, SQL
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2021 09:00 - 17.05.2021 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2021 09:00 - 24.05.2021 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.05.2021 09:00 - 31.05.2021 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2021 09:00 - 07.06.2021 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2021 09:00 - 14.06.2021 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.06.2021 09:00 - 18.06.2021 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.06.2021 09:00 - 21.06.2021 12:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse