Digijooniste lugemine (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Digijoonise lugemine on tehnika valdkonna spetsialisti üks põhioskustest. Koolituse käigus õpitakse lugema digitaalset joonist ja omandatakse jooniste vormistamise oskus.
Toimumise aeg: 23.08.2021 - 31.08.2021
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 23.08.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 42 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 219,24 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tatjana Sidorenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab  ISO standardit ja teatmematerjali jooniste ja eskiiside valmistamiseks;
 • oskab valmistada jooniseid ja eskiise lähtuvalt oma töö spetsiifikast.
Sihtgrupid: tehnilise eriala töötajad
Eesmärgid: Koolituse läbimine tagab digijooniste lugemisoskuse ning läbi selle tõstab töötaja kvaliteeti.
Sisukirjeldus:
 • Joonise vormistamine ISO standardile vastavalt: formaadid, kirjanurgad, kujutised, mõõdud.
 • Kujutamisvõtted: vaated, ristlõiked, lõiked.
 • Lihtsustatud ja tinglikud kujutised.
 • Pinnalaotused.
 • Mõõtmete ja tähistuste kandmine joonise kujutistele.
 • Tolerantsid ja istud.
 • Liited.
 • Joonise lugemise reeglid (jooniste näidised).
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Test sooritanud kontrolltesti ülesannetest 60%
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus viiakse läbi arvutiklassis. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid, sooritanud kontrolltesti ülesannetest 60% ja osalenud vähemalt 70% ulatuses kontakttundides.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Märksõnad: Jooniste lugemine, joonise vormistamine, ISO standard.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse