3D modelleerimine AutoCAD programmiga (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus 3D modelleerimise oskus on virtuaalse objekti loomiseks, muutmiseks ning digitaalse info edastamiseks ja kasutamiseks ettevõttes kasutades AutoCAD programmi.
Toimumise aeg: 31.05.2021 - 22.06.2021
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 26.04.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (31.05.2021 09:00 - 31.05.2021 14:00)
 • 2. koolituspäev (02.06.2021 09:00 - 02.06.2021 14:00)
 • 3. koolituspäev (04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 14:00)
 • 4. koolituspäev (07.06.2021 09:00 - 07.06.2021 14:00)
 • 5. koolituspäev (09.06.2021 09:00 - 09.06.2021 14:00)
 • 6. koolituspäev (11.06.2021 09:00 - 11.06.2021 14:00)
 • 7. koolituspäev (14.06.2021 09:00 - 14.06.2021 14:00)
 • 8. koolituspäev (16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 14:00)
 • 9. koolituspäev (18.06.2021 09:00 - 18.06.2021 14:00)
 • 10. koolituspäev (21.06.2021 09:00 - 21.06.2021 14:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 90 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 328,80 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
 • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks;
 • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
 • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi,
 • oskab mudelite andmeid kasutada.
Sihtgrupid: tehniliste erialade spetsialistid
Eesmärgid: Autodesk universaalse programmi (AutoCAD) kasutamine ruumiliste mudelite valmistamiseks ja muutmiseks, andmete töötlemiseks, jooniste vormistamiseks, edastamiseks ning publitseerimiseks.
Sisukirjeldus:
 • Lihtsama ruumilise mudeli valmistamine ja vajadusel muutmine.
 • Objekti virtuaalse mudeli kasutamine info saamiseks, töötlemiseks, edastamiseks, sh mõõtmete ja tingmärkide kandmine joonisele.
 • Möbleeritud ruumi plaanistamine, ruumi modelleerimine.
 • Valmistatud objektide spetsifikatsiooni koostamine, andmete töötlemine.
 • Excel ja AutoCAD programmide seose loomine.
 • 3d objekti kasutamine 3d printimiseks, presenteerimiseks.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Arvutiklassi töökohtadel on võimalik kasutada Internetti, ID kaarti ning klassis asuvat võrguprinterit trükkimiseks. Arvutitesse on installeeritud AutoCAD tarkvara. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: jooniste lugemise oskus
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid, sooritanud praktilise ülesande 60% ulatuses  ja osalenud vähemalt 70% ulatuses kontakttundides. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: 3d mudel, modellerimine, digitaliseerimine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.05.2021 09:00 - 31.05.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2021 09:00 - 02.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2021 09:00 - 07.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.06.2021 09:00 - 09.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.06.2021 09:00 - 11.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2021 09:00 - 14.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.06.2021 09:00 - 16.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.06.2021 09:00 - 18.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.06.2021 09:00 - 21.06.2021 14:00
Koolitajad: Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse