Puhastusteenindaja koolitus, 80 tundi / Курс оператора уборки, 80 часов

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы научитесь использовать различные методы очистки, классифицировать и дозировать моющие средства, использовать уборочные машины, убирать помещения с разной мебелью, полом, стенами и потолком.
Toimumise aeg: 01.03.2021 - 01.12.2021
Registreerimine avatud 26.01.2021
Registreerimine suletud alates 06.12.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 80 akad. tundi
  • Auditoorne: 30 akad. tundi
  • Praktiline: 50 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 1600 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • liigitab mustust ja määrab selle eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja –tarvikud;
  • eristab tüüpilisemaid pinnakattematerjale
  • valmistab koristusaine doseeringu, vastavalt etiketil olevale informatsioonile;
  • puhastab mööbli ja esemed, seinad, põrandad ja  laed  erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid.
Sihtgrupid: • erialase hariduseta puhastusteenindajad;
• keskhariduseta täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset;
• aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kelle füüsiline ja vaimne tervis võimaldab omandada õpitavat eriala
Целевая группа:
• операторы уборки без специального образования;
• лица без среднего образования, желающие приобрести новую специальность;
• лица рабочего возраста 50+ с устаревшими знаниями, чьё физическое состояние позволяет изучать данную специальность
Sisukirjeldus:

1. auditoorne töö  - 30 ak tundi

Koristusvajaduse määratlemine

  • Mustus ja mustuse liigid. Vesi ja vee roll puhastamisel. Pinnakattematerjalide liigid ja omadused. Pinnakattematerjalide ehitus ja töötlus

Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine. Isikukaitsevahendid. Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine

  • Koristusained ja ainete doseerimine. Koristusmeetodid.

Hoolduskoristus ja suurpuhastus

  • Hoolduskoristuse ja suurpuhastuse põhimõtted ja erinevused. Erineva otstarbega ruumide hooldus ja suurpuhastus.

2. praktiline töö – 50 ak tundi

  • Oma töö planeerimine. Põrandate, lagede, mööbli, seinte hoolduspuhastus kaasaegsete vahendite abil. Oma töö kvaliteedi hindamine. Põranda-, lae-, seina-, ja mööblipindade põhipesu. Põrandapindade kaitsmine. Erinevate ruumide koristamine.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test Valikvastusega test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 60% testist.
Praktiline töö Praktilise töö käigus jälgitakse, et koolitatav puhastab mööbli ja esemed, seinad, põrandad ja laed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Koolil on puhastuslabor vajaliku varustusega. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded puuduvad.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja kirjaliku testi  ja praktilise töö tegemine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Schumann, S.; Lapp, S.; Alt, H. (2000) Koristaja ABC. Tallinn. Kirjastus Kuura, E. (2003) Puhastusteenindus. Tallinn kirjastus. Ilo.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Olga Vereštšagina, kõrgharidus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse eriala õpetaja.
Õppekavarühm: Koduteenindus
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Puhastusteenindaja, tase 3, 4

Registreeri

Tagasi kalendrisse