Kliiniline logopeedia muutunud maailmas – võimalused ja väljakutsed terapeudile tehnoloogiliste ja digipädevuste arendamiseks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Käesolev täienduskoolitus annab võimaluse koolitada kliinilisi logopeede meditsiini- ning tehnoloogia valdkonnas ning teha seda digilahendusi kasutades.
Toimumise aeg: 26.02.2021 - 02.12.2021
Registreerimine avatud 25.01.2021
Registreerimine suletud alates 22.02.2021
Kontaktpäev:
 • 26. veebruar (26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 12:15)
 • 4. märts (04.03.2021 09:00 - 04.03.2021 16:00)
 • 5. märts (05.03.2021 09:00 - 05.03.2021 16:00)
 • 9. aprill (09.04.2021 09:00 - 09.04.2021 16:00)
 • 15. aprill (15.04.2021 09:00 - 15.04.2021 16:00)
 • 16. aprill (16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 12:15)
 • 7.mai (07.05.2021 12:45 - 07.05.2021 16:00)
 • 13. mai (13.05.2021 09:00 - 13.05.2021 16:00)
 • 3. juuni (03.06.2021 09:00 - 03.06.2021 16:00)
 • 4. juuni (04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 16:00)
 • 2. september (02.09.2021 09:00 - 02.09.2021 16:00)
 • 3. september (03.09.2021 09:00 - 03.09.2021 16:00)
 • 1. oktoober (01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 16:00)
 • 14. oktoober (14.10.2021 09:00 - 14.10.2021 12:15)
 • 15. oktoober (15.10.2021 09:00 - 15.10.2021 16:00)
 • 11. november (11.11.2021 09:00 - 11.11.2021 16:00)
 • 12. november (12.11.2021 09:00 - 12.11.2021 16:00)
 • 2. detsember (02.12.2021 09:00 - 02.12.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 186 akad. tundi
 • Auditoorne: 124 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 62 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Kliiniline logopeedia muutunud maailmas – võimalused ja väljakutsed terapeudile tehnoloogiliste ja digipädevuste arendamiseks
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. moodul:

 • oskab käsitleda terviklikult pea- ja kaela- ning rindkere ja kõhupiirkonna organsüsteemide ehitust ja talitlust;
 • seostab anatoomia ja füsioloogia alased teadmised kliinilise logopeedi praktilise tööga kõne-, hääle- ja neelamishäirete ravis;
 • teab ravimite toimeid, koostoimeid ja kõrvaltoimeid ning nende mõju hääle- ja neelamisfunktsioonile;
 • tunneb rindkere ja kõhukoopa elundite ehitust, oskab arvestada organismi funktsionaalsete ja ealiste muutustega ning sooliste iseärasustega struktuurides ja tunneb terminoloogiat;
 • tunneb kliiniliste seisundite taustaks olevaid füsioloogilisi mehhanisme.

2. moodul:

 • omab ülevaadet meditsiinieetika põhiprintsiipides ja rakendab neid töös; 
 • tunneb andmekaitse alaseid põhiprintsiipe ja rakendab neid töös;
 • oskab digilahenduste ja tehnoloogiate kasutamisel rakendada meditsiinieetika ja andmekaitse põhimõtteid; 
 • omab ülevaadet meditsiiniõiguse põhimõtetest ning rakendab neid töös;
 • tunneb interdistsiplinaarse ja multidistsiplinaarse koostöö aluseid ja vastutuse aspekte;
 • oskab eesmärkide seadmisel töös patsiendiga rakendada eetika, vastutuse määra ja kollegiaalsuse printsiipe poolte huve riivamata. 

3. moodul:

 • oskab tehnoloogiliste ja digitaalsete võimaluste abil planeerida ja läbi viia logopeedilist diagnostikat ja teraapiat  kontakt- ja kaugteenustena;
 • tagab enda ja patsiendi turvalisuse logopeedilise diagnostika ja teraapia protsessis, järgides andmekaitset ja konfidentsiaalsust;
 • tunneb kõne-, neelamis-, ja häälehäirete diagnostikas enim kasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi (äpid, tehnoloogilised lahendused kõne-, hääle- ja neelamishäirete diagnostikas ja teraapias);
 • tunneb reoloogia aluseid tehnoloogilisi mõõtmisvahendeid kasutades.

4. moodul:

 • tunneb kuulmiselundite anatoomiat ja füsioloogiat;
 • tunneb kongenitaalset ja elu jooksul omandatud kuulmislanguse eripärasid;
 • eristab tehnoloogilist kuulmislanguse simulatsiooni kasutades kuulmislanguse raskusastmeid;
 • tunneb audioloogiaalaseid tehnoloogilisi diagnostilisi protseduure;
 • oskab interpreteerida audioloogiliste uuringute tulemusi (audiogramm,  tümpanogramm, stapesrefleks jne).
Sisukirjeldus:

Kliinilise logopeedi töö tervishoiusüsteemis baseerub meditsiinipõhistel ja kliinilistel teadmistel ning kliinilise töö kogemusel. Kaasaegses kliinilises praktikas on neile lisandunud digipädevused ning tehnoloogiliste lahenduste kasutamine.

Digilahenduste ja selle abil kliiniliste teadmiste omandamine ning tehniliste ja digilahenduste kasutamine kliinilises praktikas on omavahel lahutamatult seotud  ning nende teadmiste omandamine on kliinilise logopeedi tööks hädavajalik.

Õpisündmuse teemad:

1.moodul 60 tundi: anatoomia ja füsioloogia õpetamine tehnoloogiliste ja digilahenduste abil.

2. moodul 8 tundi: meditsiinieetika, seadusandluse ja  andmekaitse alaste teadmiste õpetamine seoses kaugteenuste ja digiarenduste kasutamisega.

3. moodul 16 tundi: digilahenduste ja tehnoloogiate rakendamine terapeudi töös. 

4. moodul 40 tundi: audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loengute ja seminaride läbiviimine toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeklassides ja Zoom ning Moodle keskkonnas. Praktikumid toimuvad ainult õpperuumis, kus on olemas vajalikud vahendid. Õppetöö läbiviimiseks on vajalikud lauad, toolid, arvuti, dataprojektor ja arvutid. Kõrgkool tagab praktikumide läbiviimise ka COVID-19 nakkuse perioodil nii, et koolimajas viibivad grupid ainult praktikumide ajal. Kõik teooriatunnid toimuvad Zoomis. Praktikumides kasutatakse maske, kindaid ja järgitakse 2+2 reeglit.
Osalemise eeldus: Logopeedia-alane erialane kõrgharidus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Gelfand, S.A., 2017. Essentials of audiology. Flexer, C. A., 2019. Pediatric Audiology: Diagnosis, Technology, and Management. Katz, J., 2014. Handbook of Clinical Audiology 7th Edition. Goldenberg, B. J, Goldstein. D., 2017. Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 2nd Edition. Anatoomia ja füsioloogia e-kursus Moodle keskkonnas. https://moodle.ttk.ee/course/search.php?q=anatoomia+ja+f%C3%BCsioloogia&areaids=core_course-course Teder, K. (2015). Ravimite manustamine. Eesti Rohuteadlane 1-4. Rang, H.P, Dale, M.M., Ritter, J.M., Moore, P.K. (2003). Pharmacology.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kõrgharidus ja erialase töö kogemus.
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
26. veebruar - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 12:15
Koolitajad: Merle Kiloman (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Lisainfo: Koolituspäev toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Digilahenduste ja tehnoloogiate rakendamine (Zoom, Moodle kasutajatunnuste jagamine osalejatele).
Farmakoloogia.

Vaata vähem

4. märts - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.03.2021 09:00 - 04.03.2021 16:00
Koolitajad: Eha Hõrrak (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Lisainfo: Koolituspäev toimub veebis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Meditsiinieetika. Seadusandluse ja andmekaitse alaste teadmiste õpetamine seoses kaugteenuste ja digiarenduste kasutamisega (TISS).
12:45-16:00 Anatoomia/Füsioloogia

Vaata vähem

5. märts - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.03.2021 09:00 - 05.03.2021 16:00
Koolitajad: Marelle Grünthal-Drell (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Eha Hõrrak (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Merle Kiloman (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Lisainfo: Koolituspäev toimub veebis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Anatoomia/Füsioloogia
12:45-16:00 Farmakoloogia

Vaata vähem

15. aprill - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.04.2021 09:00 - 15.04.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas), Merle Kiloman (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Lisainfo: Koolituspäev toimub veebis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Farmakoloogia

Vaata vähem

16. aprill - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 12:15
Koolitajad: Merle Kiloman (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Lisainfo: Koolituspäev toimub veebis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Farmakoloogia

Vaata vähem

13. mai - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2021 09:00 - 13.05.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas), Peeter-Harry Loit (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Eha Hõrrak (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Anatoomia/Füsioloogia

Vaata vähem

3. juuni - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2021 09:00 - 03.06.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas), Merle Kiloman (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Farmakoloogia.

Vaata vähem

4. juuni - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2021 09:00 - 04.06.2021 16:00
Koolitajad: Grete Pihlakas (Legal Aid OÜ), Mare Vanatoa (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:45 Anatoomia/Füsioloogia

Vaata vähem

2. september - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.09.2021 09:00 - 02.09.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas), Eha Hõrrak (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Anatoomia/Füsioloogia.

Vaata vähem

3. september - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.09.2021 09:00 - 03.09.2021 16:00
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-16:00 Reoloogia alused tehnoloogilisi mõõtmisvahendeid kasutades.

Vaata vähem

1. oktoober - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.10.2021 09:00 - 01.10.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Laste ja täiskasvanute kliiniline toitmine.

Vaata vähem

15. oktoober - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2021 09:00 - 15.10.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas), Eha Hõrrak (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Sisehaigused.

Vaata vähem

11. november - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2021 09:00 - 11.11.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Lastehaigused seostatuna kõne- ja neelamishäiretega.

Vaata vähem

12. november - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2021 09:00 - 12.11.2021 16:00
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised ja tehnoloogilised vahendid audioloogiliste uuringute teostamisel.
12:45-16:00 Anatoomia ja KNK haigused.

Vaata vähem

9. aprill - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2021 09:00 - 09.04.2021 16:00
Koolitajad: Eha Hõrrak (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Kell 09:00-12:15 Meditsiinieetika
Kell 12:45-16:00 Anatoomia/füsioloogia

Vaata vähem

7.mai - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2021 12:45 - 07.05.2021 16:00
Koolitajad: Merle Kiloman (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

14. oktoober - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.10.2021 09:00 - 14.10.2021 12:15
Koolitajad: Siiri Maasen (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Vaata vähem

2. detsember - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.12.2021 09:00 - 02.12.2021 16:00
Koolitajad: Maret Lepplaan (Aktsiaselts Fertilitas)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Sisukirjeldus: 09:00-12:15 Audioloogia algteadmised
12:45-16:00 Tehnoloogiliste vahendite kasutamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse