Puidust väiketoote valmistamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kahepäevase koolituse käigus valmis lõikelaud (materjal on hinna sees).
Toimumise aeg: 20.02.2021 - 21.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 10 akad. tundi
  • Auditoorne: 1 akad. tundi
  • Praktiline: 9 akad. tundi
Osalejate arv: 2 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 20 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Aivo Vaiksoo (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub kahel järjestikusel päeval L, P kell 10-17

Koolitaja: Aivo Vaiksoo
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele;
  • seadistab juhendamisel puidutöötlemispingi;
  • töötleb juhendamisel puitu ja puidupõhiseid materjale saag-, frees-, puur-, höövel- ja lihvipinkidel arvestades valmistatava toote kvaliteedile kehtestatud nõudeid;
  • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

 

1. Auditoorne osa

Materjalid ja töövahendid:

tööprotsessi kavandamine;

toote materjalide kuluarvutused;

viimistlemise tehnoloogia;

töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;

 

2. Praktiline osa

Puidu töötlemine juhendamisel:

puidutöötluspinkide ja käsitööriistade kasutamine ning seadistamine;

töötamine puidutööpinkidel;

puidutöötlemise tehnoloogia järgmine;

viimistlusmaterjali peale kandmine;

valminud toote kvaliteedi hindamine.

 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Valgamaa Kutseõppekeskuse puiduvaldkonna klassiruum koos praktikaruumiga, kus on vajalikud töövahendid ja seadmed, et saavutada kõik õpiväljundid.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Teoreetiline töö

tunneb toote valmistamiseks vaja minevaid töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid

Praktiline töö

valmistab juhendamisel puidust väiketoote, järgides toote kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Puidu valdkonna eriala spetsialist, töökogemus puidu valdkonnas ning täiskasvanud koolitaja kogemus.
Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)
Õppekava kinnitamise kuupäev: 15.01.2021
Käskkirja number: nr 1-1/7
Õppekava koostamise alus: Puidupingioperaator, tase 3 Saavutatavad kompetentsid : B.2.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine puidutöötlemise tööpinkidel (kompetentsid saavutatakse osaliselt)

Tagasi kalendrisse