Abikoka koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Anda ettevalmistus abikokana töötamiseks. Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
Toimumise aeg: 15.03.2021 - 14.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 240 akad. tundi
  • Auditoorne: 80 akad. tundi
  • Praktiline: 160 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 2200 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma E-R kell 9-16.55
15.03-19.03
29.03-1.04
12.04-16.04
26.04-30.04

Suurköögi praktika E- R kell 8.30-15.30
3.05-07.05
10.05-14.05

Koolituse käigus läbivad õppijad toiduhügieeni koolituse.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • käitleb toidutooret ja toitu säästlikult, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
  • järgib tööohutus,- keskkonnaohutuse- ja hügieeninõudeid
  • töötab juhendamisel meeskonnas, korraldab oma tööd ja planeerib aega, tegutseb ja käitub eetiliselt ja sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.
  • Oskab eeltöödelda toiduaineid, külm töödelda köögivilju, valmistada vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite.
  • teeb koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel ning puhastus- ja korrastustöid.
Sisukirjeldus:

I Töö planeerimine ja korraldamine (26 teooriat, 30 praktikat, 35 praktikat suurköögis reaalses töö keskkonnas).

1.1 Toiduhügieen

1.2 Töökorralduse alused

1.3 Toidukaubad

1.4 Puhastustööd köögis

II Toitlustamise alused (50 teooriat, 40 praktikat, 35 praktikat suurköögis reaalses töö keskkonnas).

2.1 Toidutoorme töötlemine

2.2Külmtöötlemismeetodid ja eeltöötlemine

2.3 Kuumtöötlemismeetodid

2.4 Toitude valmistamine

III Teeninduse alused (4 teooriat, 10 praktikat, 10 praktikat suurköögis reaalses töö keskkonnas).

3.1 Klienditeenindus

3.2 Serveerimisviisid

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: koolitusruumide ja õppeköögi sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus: koolitusruumides on arvuti, projektor õpetajale, klassiruumis lauad ja toolid vastavad töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Õppeköögis on kaasaegne sisustus, ja õppetehnika, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Köök on tunnustatud, nr 12261. Köök eksisteerib eksamikeskusena. Õppeköögis on sundventilatsioon, vähemalt iga nelja õpilase kohta valamu ja iga õpilase kohta püsti asendis töötamiseks sobilik tööpind;
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasandil: osalenud õppetöös vähemalt 80% ja sooritab praktilise töö köögis, kus eeltöötleb ja valmistab kahekäigulise lihtsama roa juhendamise alusel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kokk tase 4 kutse.
Õppekava koostamise alus: Kokk tase 3

Tagasi kalendrisse